Cách thêm mục loại trừ vào Windows Defender

Windows Defender có thể chặn phần mềm độc hại, nhưng đôi khi nó có thể gây ra sự cố với các ứng dụng hoặc phần mềm hợp pháp.

Cách thêm mục loại trừ vào Windows Defender

I. Cái nhìn tổng quan

Bạn có thể thêm mục loại trừ vào Windows Defender (Bảo mật Windows) để ngăn chặn phần mềm chống virus Windows Defender quét các tệp hoặc thư mục cụ thể.

Điều này có thể hữu ích nếu bạn biết rằng một tệp hoặc thư mục cụ thể là an toàn và bạn không muốn phần mềm chống virus Windows Defender quét nó.

II. Cách thức thực hiện

Để thêm mục loại trừ vào Windows Defender, bạn thực hiện theo các bước sau:

  1. Mở ứng dụng Cài đặt (Settings).
  2. Nhấp vào Cập nhật & Bảo mật (Update & Security).
  3. Nhấp vào Bảo vệ khỏi phần mềm độc hại & vi-rút (Virus & threat protection).
  4. Nhấp vào Quản lý cài đặt bảo vệ (Manage settings).
  5. Trong phần Chống vi-rút & đe dọa (Virus & threat protection), hãy nhấp vào Loại trừ (Exclusions).
  6. Nhấp vào Thêm ngoại lệ (Add an exclusion).
  7. Chọn loại ngoại lệ mà bạn muốn thêm.

Thêm ngoại lệ tệp

Nếu bạn muốn thêm một tệp cụ thể làm ngoại lệ, hãy chọn Tệp (File).

Sau đó, nhập hoặc duyệt đến đường dẫn của tệp mà bạn muốn thêm làm ngoại lệ.

Thêm ngoại lệ thư mục

Nếu bạn muốn thêm một thư mục cụ thể làm ngoại lệ, hãy chọn Thư mục (Folder).

Sau đó, nhập hoặc duyệt đến đường dẫn của thư mục mà bạn muốn thêm làm ngoại lệ.

Thêm ngoại lệ quy trình

Nếu bạn muốn thêm một quy trình cụ thể làm ngoại lệ, hãy chọn Quy trình (Process).

Sau đó, nhập tên của quy trình mà bạn muốn thêm làm ngoại lệ.

Thêm ngoại lệ loại tệp

Nếu bạn muốn thêm tất cả các tệp có một phần mở rộng cụ thể làm ngoại lệ, hãy chọn Loại tệp (File type).

Sau đó, nhập phần mở rộng của tệp mà bạn muốn thêm làm ngoại lệ.

Thêm ngoại lệ thư mục được chia sẻ

Nếu bạn muốn thêm một thư mục được chia sẻ làm ngoại lệ, hãy chọn Thư mục được chia sẻ (Shared folder).

Sau đó, nhập hoặc duyệt đến đường dẫn của thư mục được chia sẻ mà bạn muốn thêm làm ngoại lệ.

III. Lưu ý

  • Bạn không thể thêm thư mục gốc của hệ điều hành Windows làm ngoại lệ.
  • Bạn không thể thêm các tệp hoặc thư mục được sử dụng bởi phần mềm chống virus Windows Defender làm ngoại lệ.

Sau khi thêm mục loại trừ, phần mềm chống virus Windows Defender sẽ không quét các tệp hoặc thư mục đó nữa.


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
242
Bài viết liên quan
Cách nhận biết máy tính của bạn sắp hỏng
Nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào trong số này, bạn nên mang máy tính đến cửa hàng sửa chữa để được kiểm tra.