Cách thiết lập Google DNS trên máy tính Linux (Ubuntu)

Google DNS là một dịch vụ DNS miễn phí và nhanh chóng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập Google DNS trên máy tính Linux (Ubuntu) của bạn.

Cách thiết lập Google DNS trên máy tính Linux (Ubuntu)

I. Các bước thực hiện

  • Bước 1: Mở Terminal.

  • Bước 2: Chạy lệnh sudo nano /etc/resolv.conf để mở file resolv.conf.

  • Bước 3: Thêm dòng sau vào cuối file:

nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
  • Bước 4: Nhấn Ctrl + X, sau đó Y để lưu và nhấn Enter để đóng file.

  • Bước 5: Chạy lệnh sudo service networking restart hoặc sudo systemctl restart network-manager để khởi động lại networking service (dịch vụ mạng) của máy tính.

II. Kiểm tra kết quả

Tham khảo: Cách kiểm tra tốc độ Internet bằng Speedtest.net

  • Sau khi đã thiết lập Google DNS, bạn có thể kiểm tra kết quả bằng cách truy cập trang web speedtest.net.

  • Nếu tốc độ truy cập Internet của bạn đã được cải thiện, thì bạn đã thành công.

III. Lưu ý quan trọng

  • Bạn có thể sử dụng các địa chỉ DNS của Google cho cả kết nối IPv4 và IPv6.

  • Nếu bạn không chắc chắn về kết nối mạng bạn đang sử dụng, bạn có thể sử dụng lệnh ip addr để kiểm tra.

Tham khảo thêm:


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
642
Bài viết liên quan
Cách thiết lập Cloudflare DNS trên máy tính Linux Ubuntu
Hướng dẫn chi tiết cách thiết lập Cloudflare DNS trên máy tính Linux (Ubuntu), một dịch vụ DNS miễn phí, nhanh chóng và an toàn.