Các bài viết được gắn thẻ #Add-ins

Add-in là một phần mở rộng hay tiện ích bổ sung được cài đặt vào một ứng dụng để cung cấp các tính năng mới, chức năng mở rộng hoặc cải tiến hiệu suất.


Add-in trong Microsoft Excel: Mẹo vặt và ứng dụng

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-25 Oct 2023
Mẹo vặt và ứng dụng của add-in trong Microsoft Excel: Tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu suất và mở rộng khả năng của Excel.
Add-insMicrosoft Office
615

4 phương pháp tối ưu hóa Excel giúp bạn sử dụng hiệu quả

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-25 Oct 2023
Chia sẻ 4 cách đơn giản giúp bạn tối ưu hóa Microsoft Excel, giúp bạn làm việc hiệu quả hơn trong công việc và cuộc sống.

Add-in trong Word: Công cụ hữu ích để làm việc, sáng tạo

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-24 Oct 2023
Add-in là một cách tuyệt vời để thêm các tính năng và khả năng mới cho Microsoft Word, giúp bạn làm việc hiệu quả hơn và tạo ra các tài liệu ấn tượng hơn.