Các bài viết được gắn thẻ #Disk Drill

Disk Drill là một tiện ích khôi phục dữ liệu dành cho Windows và macOS được phát triển bởi Cleverfiles.


Cách sử dụng Disk Drill để phục hồi dữ liệu trên macOS

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-31 Oct 2023
Disk Drill là một ứng dụng phục hồi dữ liệu mạnh mẽ và dễ sử dụng trên macOS, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Disk Drill để phục hồi dữ liệu đã mất.
Disk Drill
701

Cách sử dụng Disk Drill để phục hồi dữ liệu trên Windows

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-31 Oct 2023
Disk Drill là một phần mềm phục hồi dữ liệu mạnh mẽ và dễ sử dụng cho Windows, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Disk Drill để phục hồi dữ liệu đã mất.

Cách phục hồi dữ liệu đã mất

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-31 Oct 2023
Dữ liệu của bạn bị mất? Đừng lo lắng, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách phục hồi dữ liệu đã mất bằng các phương pháp đơn giản và chuyên nghiệp.