Các bài viết được gắn thẻ #Google Calendar

Lịch Google, được gọi trước đây với tên mã "CL2", là dịch vụ lịch lập lịch trình và quản lý thời gian do Google phát triển.


Cách đồng bộ lịch Microsoft Outlook với Google Calendar

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-10 Nov 2023
Hướng dẫn chi tiết từng bước cách đồng bộ lịch Microsoft Outlook với Google Calendar, giúp bạn dễ dàng quản lý lịch trên cả hai nền tảng.
OutlookGoogle Calendar
502