Các bài viết được gắn thẻ #Tiêu chuẩn IEEE

Các tiêu chuẩn kỹ thuật được phát triển bởi IEEE, một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế chuyên về kỹ thuật điện, điện tử và công nghệ liên quan.


Ethernet: Tất cả những gì bạn cần biết

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-30 Oct 2023
Ethernet là một công nghệ mạng sử dụng giao thức truyền tải dữ liệu để kết nối các thiết bị mạng với nhau trong mạng LAN (Local Area Network).
Tiêu chuẩn IEEE
680

IEEE 802.11: Tiêu chuẩn Wi-Fi và những ứng dụng thực tế

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-28 Oct 2023
IEEE 802.11 là một tiêu chuẩn truyền dẫn không dây (Wi-Fi) định rõ cách thiết bị không dây kết nối với mạng và truyền dữ liệu.