7 hàm làm tròn số trong Excel

Bài viết này tổng hợp 7 hàm làm tròn số trong Excel chi tiết nhất, bao gồm cú pháp, ví dụ và cách sử dụng.

7 hàm làm tròn số trong Excel

I. Danh sách các hàm

1. Hàm ROUND

 • Hàm ROUND là hàm làm tròn số phổ biến nhất trong Excel.

 • Hàm này có cú pháp như sau:

=ROUND(number, digits)

Trong đó:

 • number là số cần làm tròn.

 • digits là số chữ số thập phân cần làm tròn đến.

Ví dụ:

=ROUND(12.345, 2)
 • Kết quả: 12.35

2. Hàm ROUNDDOWN

 • Hàm ROUNDDOWN làm tròn số xuống, về phía số 0.

 • Cú pháp của hàm này như sau:

=ROUNDDOWN(number, digits)

Trong đó:

 • number là số cần làm tròn.

 • digits là số chữ số thập phân cần làm tròn đến.

Ví dụ:

=ROUNDDOWN(12.345, 2)
 • Kết quả: 12.34

3. Hàm ROUNDUP

 • Hàm ROUNDUP làm tròn số lên, ra xa số 0.

 • Cú pháp của hàm này như sau:

=ROUNDUP(number, digits)

Trong đó:

 • number là số cần làm tròn.

 • digits là số chữ số thập phân cần làm tròn đến.

Ví dụ:

=ROUNDUP(12.345, 2)
 • Kết quả: 12.35

4. Hàm CEILING

 • Hàm CEILING làm tròn số lên đến bội số gần nhất của một số.

 • Cú pháp của hàm này như sau:

=CEILING(number, multiple)

Trong đó:

 • number là số cần làm tròn.

 • multiple là bội số cần làm tròn đến.

Ví dụ:

=CEILING(12.345, 10)
 • Kết quả: 13

5. Hàm FLOOR

 • Hàm FLOOR làm tròn số xuống đến bội số gần nhất của một số.

 • Cú pháp của hàm này như sau:

=FLOOR(number, multiple)
 • Cú pháp của hàm này tương tự như hàm CEILING, chỉ khác là hàm FLOOR làm tròn số xuống.

6. Hàm EVEN

 • Hàm EVEN làm tròn số lên đến số chẵn gần nhất.

 • Cú pháp của hàm này như sau:

=EVEN(number)

Trong đó:

 • number là số cần làm tròn.

Ví dụ:

=EVEN(12.345)
 • Kết quả: 12

7. Hàm ODD

 • Hàm ODD làm tròn số lên đến số lẻ gần nhất.

 • Cú pháp của hàm này như sau:

=ODD(number)
 • Cú pháp của hàm này tương tự như hàm EVEN, chỉ khác là hàm ODD làm tròn số lên đến số lẻ.

II. Một số hàm khác ít thông dụng hơn

Ngoài ra, Excel còn có một số hàm làm tròn số khác, chẳng hạn như:

 • Hàm MROUND: Làm tròn số đến một số thập phân cụ thể, ngay cả khi số đó không phải là bội số của 10.

 • Hàm TRUNC: Làm tròn số đến một số chữ số thập phân cụ thể, bỏ qua các chữ số thập phân còn lại.

Người dùng có thể lựa chọn hàm làm tròn số phù hợp với nhu cầu của mình.

Tham khảo thêm: Hàm Excel: Công cụ mạnh mẽ cho xử lý dữ liệu


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
472
Bài viết liên quan
Cách sửa lỗi Circular Reference trong Excel
Lỗi Circular Reference là một lỗi thường gặp trong Excel khi một ô hoặc phạm vi ô tham chiếu lại chính nó.