Cách bảo mật kết nối Wi-Fi

Bằng cách thực hiện các biện pháp bảo mật đơn giản, bạn có thể giúp bảo vệ mạng Wi-Fi của mình khỏi những kẻ xâm nhập.

Cách bảo mật kết nối Wi-Fi

1. Thay đổi mật khẩu mặc định của Router

Mỗi router có một mật khẩu mặc định.

Đầu tiên, bạn nên đăng nhập vào router bằng cách sử dụng địa chỉ IP (thường là 192.168.1.1 hoặc 192.168.0.1) và thay đổi mật khẩu quản trị của router.

Mật khẩu này nên mạnh mẽ và khó đoán.

2. Sử dụng Mật khẩu Wi-Fi mạnh mẽ

Đặt mật khẩu Wi-Fi mạnh, bao gồm cả chữ cái, số và ký tự đặc biệt.

Tránh sử dụng mật khẩu dễ đoán như tên, ngày sinh, hoặc các chuỗi đơn giản.

3. Chọn một giao thức bảo mật mạnh

Sử dụng WPA3 nếu thiết bị của bạn và router hỗ trợ, nếu không, sử dụng WPA2.

Tránh sử dụng WEP, vì nó không an toàn.

4. Tắt tính năng WPS (Wi-Fi Protected Setup)

WPS có thể trở thành điểm yếu trong bảo mật Wi-Fi của bạn.

Tắt tính năng này nếu không cần thiết.

5. Chọn Tên mạng (SSID) khó đoán

Đừng sử dụng tên mạng rất dễ đoán, ví dụ "HomeNetwork" hoặc "MyWiFi."

Sử dụng một tên mạng không liên quan đến thông tin cá nhân.

6. Tắt Broadcast SSID

Tùy chọn này có thể ẩn tên mạng (SSID) của bạn khỏi danh sách mạng Wi-Fi hiển thị cho người dùng.

Tuy nhiên, đây không phải là biện pháp bảo mật mạnh, nhưng có thể làm cho mạng của bạn ít bị tấn công.

7. Thiết lập kiểm duyệt MAC (MAC Address Filtering)

Bạn có thể cấu hình router để chấp nhận kết nối từ các thiết bị dựa trên địa chỉ MAC.

Chỉ những thiết bị có địa chỉ MAC được liệt kê trong danh sách sẽ được kết nối vào mạng Wi-Fi.

8. Cập nhật phần mềm router và thiết bị kết nối Wi-Fi

Thường xuyên kiểm tra và cập nhật firmware của router và thiết bị kết nối Wi-Fi để đảm bảo rằng bạn đang sử dụng phiên bản phần mềm an toàn nhất.

9. Thay đổi mật khẩu thường xuyên

Định kỳ thay đổi mật khẩu Wi-Fi của bạn để tăng cường bảo mật.

Lưu ý rằng không có hệ thống bảo mật nào là hoàn toàn bất khả xâm phạ, nhưng việc thực hiện các biện pháp bảo mật sẽ giúp làm giảm nguy cơ xâm nhập vào mạng của bạn.


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
310
Bài viết liên quan
Mạng WLAN: Nền tảng kết nối của các thiết bị cục bộ
Tổng quan về mạng WLAN, bao gồm cơ chế hoạt động, các dịch vụ, tiêu chuẩn và giao thức, thách thức và vấn đề, cũng như tương lai và phát triển của mạng.