Cách chia sẻ máy in qua WiFi trên máy tính Windows 10

Hướng dẫn chi tiết từng bước về cách chia sẻ máy in qua WiFi trên máy tính Windows 10: Dễ dàng như ăn bánh!

Cách chia sẻ máy in qua WiFi trên máy tính Windows 10

Yêu cầu

  • Máy in được kết nối với mạng WiFi.
  • Máy tính muốn chia sẻ máy in phải được kết nối với cùng mạng WiFi với máy in.

Các bước thực hiện

Bước 1: Mở cửa sổ Control Panel

Bạn có thể mở cửa sổ Control Panel bằng cách nhấp chuột phải vào biểu tượng Start và chọn Control Panel.

Bước 2: Mở cửa sổ Network and Sharing Center

Trong cửa sổ Control Panel, bạn nhấp vào Network and Sharing Center.

Bước 3: Mở cửa sổ Change advanced sharing settings

Trong cửa sổ Network and Sharing Center, bạn nhấp vào Change advanced sharing settings.

Bước 4: Bật Turn on file and printer sharing

Trong cửa sổ Change advanced sharing settings, trong mục Private, hãy bật Turn on file and printer sharing.

Bước 5: Nhấp vào Apply và OK

Sau khi bật Turn on file and printer sharing, bạn nhấp vào ApplyOK để lưu cài đặt.

Bước 6: Tìm máy in mà bạn muốn chia sẻ

Trong cửa sổ Control Panel, bạn tìm máy in mà bạn muốn chia sẻ.

Bước 7: Nhấp chuột phải vào máy in và chọn Properties

Nhấp chuột phải vào máy in mà bạn muốn chia sẻ và chọn Properties.

Bước 8: Chuyển sang tab Sharing

Trong cửa sổ Properties của máy in, chuyển sang tab Sharing.

Bước 9: Tích chọn Share this printer

Tích chọn Share this printer để chia sẻ máy in.

Bước 10: Nhập tên cho máy in

Nhập tên cho máy in trong trường Share name.

Bước 11: Nhấp vào Apply và OK

Sau khi nhập tên cho máy in, bạn nhấp vào ApplyOK để lưu cài đặt.

Chia sẻ máy in trên các máy tính khác

Sau khi chia sẻ máy in, bạn có thể chia sẻ máy in trên các máy tính khác trong mạng WiFi bằng cách thực hiện các bước sau:

  1. Trên máy tính khác, mở cửa sổ Devices and Printers.

  2. Chọn Add a printer.

  3. Chọn Add a network, wireless or Bluetooth printer.

  4. Chọn máy in mà bạn muốn chia sẻ.

  5. Nhấp vào Next.

  6. Theo hướng dẫn trên màn hình để thêm máy in.

Sau khi thực hiện các bước trên, máy in sẽ được chia sẻ trên các máy tính khác trong mạng WiFi và bạn có thể sử dụng máy in từ các máy tính này.


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
211
Bài viết liên quan
Cách sạc laptop khi không có sạc
Hướng dẫn chi tiết cách sạc laptop khi không có sạc, giúp bạn "cứu nguy" ngay lập tức trong trường hợp khẩn cấp.