Cách cài đặt và gỡ bỏ phần mềm trên Linux Ubuntu

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt và gỡ bỏ phần mềm trên Linux Ubuntu, bao gồm cả cách sử dụng trình quản lý gói và kho lưu trữ.

Cách cài đặt và gỡ bỏ phần mềm trên Linux Ubuntu

I. Cách thức thực hiện

Cách 1: Sử dụng trình quản lý gói

 • Trình quản lý gói là một chương trình được sử dụng để cài đặt, gỡ cài đặt và quản lý các gói phần mềm trên Linux.

 • Ubuntu đi kèm với một trình quản lý gói có tên là apt.

1. Cài đặt phần mềm

 • Bước 1: Mở một cửa sổ terminal.

 • Bước 2: Nhập lệnh sau để cài đặt gói phần mềm:

sudo apt install [tên phần mềm]
 • Lưu ý: Thay thế "[tên phần mềm]" bằng tên của phần mềm mà bạn muốn cài đặt.

 • Ví dụ, nếu bạn muốn cài đặt trình duyệt web Firefox, bạn sẽ nhập lệnh sau:

sudo apt install firefox
 • Lệnh này sẽ cài đặt phiên bản mới nhất của Firefox trên hệ thống của bạn.

2. Gỡ bỏ phần mềm

 • Bước 1: Mở một cửa sổ terminal.

 • Bước 2: Nhập lệnh sau để gỡ bỏ gói phần mềm:

sudo apt remove [tên phần mềm]
 • Lưu ý: Thay thế "[tên phần mềm]" bằng tên của phần mềm mà bạn muốn gỡ bỏ.

 • Ví dụ, nếu bạn muốn gỡ bỏ trình duyệt web Firefox, bạn sẽ nhập lệnh sau:

sudo apt remove firefox
 • Lệnh này sẽ gỡ bỏ Firefox khỏi hệ thống của bạn.

Cách 2: Sử dụng kho lưu trữ

 • Ngoài apt, Ubuntu cũng cung cấp một số kho lưu trữ khác chứa các gói phần mềm từ các nguồn bên ngoài.

 • Để cài đặt phần mềm từ một kho lưu trữ, bạn cần thêm kho lưu trữ vào danh sách kho lưu trữ của hệ thống.

 • Sau đó, bạn có thể cài đặt phần mềm từ kho lưu trữ bằng apt.

1. Thêm kho lưu trữ

 • Bước 1: Mở một cửa sổ terminal.

 • Bước 1: Nhập lệnh sau:

sudo add-apt-repository ppa:[tên người dùng]/[tên kho lưu trữ]
 • Lưu ý: Thay thế "[tên người dùng]" bằng tên của người dùng đã tạo kho lưu trữ và "[tên kho lưu trữ]" bằng tên của kho lưu trữ.

 • Ví dụ, nếu bạn muốn thêm kho lưu trữ của Firefox vào danh sách kho lưu trữ của hệ thống, bạn sẽ nhập lệnh sau:

sudo add-apt-repository ppa:mozillateam/firefox-next

2. Cài đặt phần mềm

 • Sau khi thêm kho lưu trữ, bạn có thể cài đặt phần mềm từ kho lưu trữ bằng apt.

 • Ví dụ, để cài đặt Firefox từ kho lưu trữ Firefox-next, bạn sẽ nhập lệnh sau:

sudo apt install firefox-next
 • Lệnh này sẽ cài đặt phiên bản thử nghiệm của Firefox trên hệ thống của bạn.

3. Gỡ bỏ kho lưu trữ

Để gỡ bỏ một kho lưu trữ khỏi danh sách kho lưu trữ của hệ thống, bạn thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Mở một cửa sổ terminal.

 • Bước 2: Nhập lệnh sau:

sudo add-apt-repository --remove ppa:[tên người dùng]/[tên kho lưu trữ]
 • Thay thế "[tên người dùng]" bằng tên của người dùng đã tạo kho lưu trữ và "[tên kho lưu trữ]" bằng tên của kho lưu trữ.

 • Ví dụ, để gỡ bỏ kho lưu trữ của Firefox khỏi danh sách kho lưu trữ của hệ thống, bạn sẽ nhập lệnh sau:

sudo add-apt-repository --remove ppa:mozillateam/firefox-next

II. Một số phần mềm phổ biến có sẵn trên Linux Ubuntu

 • Các trình duyệt web: Firefox, Chromium, Brave

 • Các trình soạn thảo văn bản: Vim, Emacs, Gedit

 • Các trình quản lý tập tin: Nautilus, Dolphin, Thunar

 • Các trình phát đa phương tiện: VLC, MPV, Kodi

 • Các ứng dụng văn phòng: LibreOffice, WPS Office, OnlyOffice

 • Các trình phát game: Steam, Lutris, Epic Games Launcher

III. Một số lưu ý

 • Khi cài đặt phần mềm từ kho lưu trữ, bạn có thể cần nhập mật khẩu sudo để xác nhận cài đặt.

 • Khi gỡ bỏ phần mềm, bạn có thể cần xác nhận gỡ bỏ.

 • Bạn có thể sử dụng trình quản lý gói để xem danh sách các phần mềm đã cài đặt trên hệ thống của mình.

Tham khảo thêm:


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
489
Bài viết liên quan
Cách kết nối MacBook với màn hình tivi bằng cáp
Hướng dẫn chi tiết cách kết nối MacBook với màn hình tivi bằng cáp HDMI, DisplayPort hoặc Thunderbolt và các lưu ý cần thiết.