Cách cài đặt các gói phần mềm offline trên Linux

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt các gói phần mềm offline trên Linux, bao gồm các gói phần mềm có đuôi .deb, .rpm, .bin và dạng nén tarball.

Cách cài đặt các gói phần mềm offline trên Linux

Gói phần mềm offline có đuôi là .deb

Các gói phần mềm có đuôi .deb là các gói phần mềm được sử dụng phổ biến trên các bản phân phối Linux dựa trên Debian, bao gồm Ubuntu.

Để cài đặt các gói phần mềm này, bạn thực hiện lần lượt theo các bước sau:

 1. Tải xuống gói phần mềm .deb từ trang web của nhà phát triển hoặc từ một nguồn đáng tin cậy khác.

 2. Mở một cửa sổ terminal.

 3. Di chuyển đến thư mục chứa gói phần mềm .deb.

 4. Nhập lệnh sau:

sudo dpkg -i [tên gói phần mềm].deb

Thay thế "[tên gói phần mềm]" bằng tên của gói phần mềm mà bạn muốn cài đặt.

Ví dụ: nếu bạn muốn cài đặt gói phần mềm Firefox, bạn sẽ nhập lệnh sau:

sudo dpkg -i firefox.deb

Lệnh này sẽ cài đặt gói phần mềm .deb và tất cả các phụ thuộc cần thiết của nó.

Gói phần mềm offline có đuôi là .rpm

Các gói phần mềm có đuôi .rpm là các gói phần mềm được sử dụng phổ biến trên các bản phân phối Linux dựa trên Red Hat, bao gồm Fedora và CentOS.

Để cài đặt các gói phần mềm này, bạn thực hiện lần lượt theo các bước sau:

 1. Tải xuống gói phần mềm .rpm từ trang web của nhà phát triển hoặc từ một nguồn đáng tin cậy khác.

 2. Mở một cửa sổ terminal.

 3. Di chuyển đến thư mục chứa gói phần mềm .rpm.

 4. Nhập lệnh sau:

sudo rpm -i [tên gói phần mềm].rpm

Thay thế "[tên gói phần mềm]" bằng tên của gói phần mềm mà bạn muốn cài đặt.

Ví dụ: nếu bạn muốn cài đặt gói phần mềm Firefox, bạn sẽ nhập lệnh sau:

sudo rpm -i firefox.rpm

Lệnh này sẽ cài đặt gói phần mềm .rpm và tất cả các phụ thuộc cần thiết của nó.

Gói phần mềm offline có đuôi là .bin

Các gói phần mềm có đuôi .bin là các gói phần mềm được sử dụng để cài đặt phần mềm độc lập.

Để cài đặt các gói phần mềm này, bạn thực hiện lần lượt theo các bước sau:

 1. Tải xuống gói phần mềm .bin từ trang web của nhà phát triển hoặc từ một nguồn đáng tin cậy khác.

 2. Nhấp đúp vào gói phần mềm .bin để chạy trình cài đặt.

Trình cài đặt sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình cài đặt.

Gói phần mềm offline dạng nén tarball

Các gói phần mềm dạng nén tarball (.tar, .tar.gz, .tgz, ...) là các gói phần mềm được nén để tiết kiệm dung lượng.

Để cài đặt các gói phần mềm này, bạn thực hiện lần lượt theo các bước sau:

 1. Tải xuống gói phần mềm dạng nén tarball từ trang web của nhà phát triển hoặc từ một nguồn đáng tin cậy khác.

 2. Giải nén gói phần mềm dạng nén tarball.

 3. Đi đến thư mục chứa các tệp đã giải nén.

 4. Chạy lệnh sau để cài đặt phần mềm:

make install

Lệnh này sẽ cài đặt phần mềm và tất cả các phụ thuộc cần thiết của nó.

Lưu ý

Tham khảo thêm: Cách cài đặt và gỡ bỏ phần mềm trên Linux Ubuntu

 • Khi cài đặt các gói phần mềm offline, bạn có thể cần nhập mật khẩu sudo để xác nhận cài đặt.

 • Bạn có thể sử dụng trình quản lý gói để xem danh sách các phần mềm đã cài đặt trên hệ thống của mình.


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
240
Bài viết liên quan
Sửa Lỗi Windows Explorer Liên Tục Khởi Động Lại & Bị Treo
Windows Explorer liên tục khởi động lại và bị treo khiến bạn khó chịu? Đừng lo lắng! Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sửa lỗi nhanh chóng và hiệu quả!