Cách kích hoạt tính năng TRIM cho ổ SSD trên Windows, macOS và Linux

Hướng dẫn bạn cách bật tính năng TRIM cho ổ SSD chỉ mất vài phút, giúp cải thiện hiệu suất và tuổi thọ của ổ SSD.

Cách kích hoạt tính năng TRIM cho ổ SSD trên Windows, macOS và Linux

Trên Windows

Tính năng TRIM được kích hoạt tự động khi bạn cài đặt ổ SSD trên Windows 7 trở lên.

Tuy nhiên, bạn có thể kiểm tra xem tính năng TRIM đã được kích hoạt hay chưa bằng cách thực hiện theo các bước sau:

 1. Nhấn Windows + R để mở cửa sổ Run.
 2. Nhập devmgmt.msc và nhấn Enter để mở cửa sổ Device Manager.
 3. Mở rộng danh mục Disk drives.
 4. Nhấp chuột phải vào ổ SSD của bạn và chọn Properties.
 5. Nhấp vào tab Policies.
 6. Đảm bảo rằng tùy chọn Enable write caching on the device được chọn.
 7. Nhấp vào OK.

Nếu tùy chọn Enable write caching on the device không được chọn, hãy chọn tùy chọn này và nhấp vào OK.

Điều này sẽ bật tính năng TRIM cho ổ SSD của bạn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể kích hoạt tính năng TRIM bằng cách sử dụng lệnh sau trong cửa sổ Command Prompt (chạy với quyền Administrator):

fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0

Lệnh này sẽ bật tính năng TRIM cho tất cả các ổ SSD trên máy tính của bạn.

Trên macOS

Tính năng TRIM được hỗ trợ bởi tất cả các ổ SSD hiện đại trên macOS.

Để kiểm tra xem tính năng TRIM đã được kích hoạt hay chưa, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Mở ứng dụng Disk Utility.
 2. Chọn ổ SSD của bạn trong thanh bên.
 3. Nhấp vào tab Info.
 4. Trong phần Trim support, hãy đảm bảo rằng tùy chọn Trim support được bật.

Nếu tùy chọn Trim support không được bật, hãy bật tùy chọn này. Điều này sẽ bật tính năng TRIM cho ổ SSD của bạn.

Trên Linux Ubuntu

Tính năng TRIM được hỗ trợ bởi tất cả các ổ SSD hiện đại trên Linux Ubuntu.

Để kiểm tra xem tính năng TRIM đã được kích hoạt hay chưa, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Mở Terminal.
 2. Nhập lệnh sau:
sudo fstrim -a

Nếu lệnh này trả về thông báo "No space to trim", thì tính năng TRIM đã được bật.

Nếu lệnh này trả về thông báo "Not supported", thì tính năng TRIM chưa được bật.

Để bật tính năng TRIM, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Mở tệp /etc/fstab.
 2. Thêm dòng sau vào cuối tệp:
# TRIM support
/dev/nvme0n1 discard,noatime

Thay thế nvme0n1 bằng tên của ổ SSD của bạn.

 1. Lưu tệp và khởi động lại máy tính của bạn.

Sau khi khởi động lại máy tính, tính năng TRIM sẽ được bật cho ổ SSD của bạn.


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
232
Bài viết liên quan
Cách tắt ứng dụng chạy ngầm MacBook
Hướng dẫn cách tắt ứng dụng chạy ngầm MacBook một cách nhanh chóng và hiệu quả, giúp giải phóng tài nguyên hệ thống và cải thiện hiệu suất của máy.