Cách thay đổi độ phân giải màn hình trên máy Mac

Hướng dẫn chi tiết cách thay đổi độ phân giải màn hình trên máy Mac, bao gồm cả màn hình tích hợp và màn hình ngoài.

Cách thay đổi độ phân giải màn hình trên máy Mac

Đối với màn hình tích hợp

 1. Mở System Settings (Cài đặt hệ thống) bằng cách nhấp vào biểu tượng logo Apple ở góc trên bên trái màn hình và chọn System Settings.
 2. Nhấp vào Displays (Hiển thị).
 3. Trong cột bên phải, chọn độ phân giải mong muốn từ danh sách hình thu nhỏ.
 4. Khi bạn chọn độ phân giải mới, một cửa sổ hiện lên để xác nhận, click vào Change Resolution (Thay đổi độ phân giải) để xác nhận thay đổi.

Đối với màn hình ngoài:

 1. Mở System Settings (Cài đặt hệ thống) bằng cách nhấp vào biểu tượng logo Apple ở góc trên bên trái màn hình và chọn System Settings.
 2. Nhấp vào "Displays" (Hiển thị).
 3. Trong cột bên phải, chọn màn hình ngoài của bạn.
 4. Bật tùy chọn Show all resolutions (Hiển thị tất cả độ phân giải) để hiển thị danh sách độ phân giải hỗ trợ.
 5. Chọn độ phân giải mong muốn từ danh sách.
 6. Khi bạn chọn độ phân giải mới, một cửa sổ hiện lên để xác nhận, click vào Change Resolution (Thay đổi độ phân giải) để xác nhận thay đổi.

Lưu ý

 • Thay đổi độ phân giải màn hình có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của máy Mac.
 • Nếu bạn gặp khó khăn khi đọc văn bản ở độ phân giải cao, hãy chuyển sang độ phân giải thấp hơn.

Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
238
Bài viết liên quan
Những vấn đề thường gặp của người mới dùng Linux
Một số vấn đề phổ biến mà người mới dùng Linux thường hay mắc phải và giải pháp để có thể bắt đầu sử dụng Linux một cách hiệu quả hơn.