Cách thiết lập Cloudflare DNS trên máy tính Linux Ubuntu

Hướng dẫn chi tiết cách thiết lập Cloudflare DNS trên máy tính Linux (Ubuntu), một dịch vụ DNS miễn phí, nhanh chóng và an toàn.

Cách thiết lập Cloudflare DNS trên máy tính Linux Ubuntu

I. Các bước thực hiện

  • Bước 1: Mở Terminal.

  • Bước 2: Chạy lệnh sudo nano /etc/resolv.conf để mở file resolv.conf.

  • Bước 3: Thêm dòng sau vào cuối file:

nameserver 1.1.1.1
nameserver 1.0.0.1
  • Bước 4: Nhấn Ctrl + X, sau đó Y để lưu và nhấn Enter để đóng file.

  • Bước 5: Khởi động lại dịch vụ mạng của máy tính

Để khởi động lại dịch vụ mạng của máy tính, bạn có thể chọn một trong hai cách sau:

Chạy lệnh:

sudo service networking restart

hoặc chạy lệnh:

sudo systemctl restart network-manager

II. Kiểm tra kết quả

  • Sau khi đã thiết lập Cloudflare DNS, bạn có thể kiểm tra kết quả bằng cách truy cập trang web https://www.speedtest.net/.

  • Nếu tốc độ truy cập Internet của bạn đã được cải thiện, thì bạn đã thành công.

Tham khảo: Cách kiểm tra tốc độ Internet bằng Speedtest.net

III. Lưu ý quan trọng

  • Bạn có thể sử dụng các địa chỉ DNS của Cloudflare cho cả kết nối IPv4 và IPv6.

  • Nếu bạn không chắc chắn về kết nối mạng bạn đang sử dụng, bạn có thể sử dụng lệnh ip addr để kiểm tra.

Có thể bạn sẽ cần:


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
672
Bài viết liên quan
Công cụ học tập trực tuyến: Hướng dẫn sử dụng hiệu quả
Với sự đa dạng của các công cụ học tập trực tuyến thì lựa chọn và sử dụng hiệu quả những công cụ phù hợp sẽ giúp bạn tối ưu hóa quá trình học tập của mình.