Cách thiết lập Cloudflare DNS trên máy tính Linux Ubuntu

Hướng dẫn chi tiết cách thiết lập Cloudflare DNS trên máy tính Linux (Ubuntu), một dịch vụ DNS miễn phí, nhanh chóng và an toàn.

Cách thiết lập Cloudflare DNS trên máy tính Linux Ubuntu

Chuẩn bị

  1. Máy tính Linux (Ubuntu)
  2. Kết nối Internet

Các bước thực hiện

1. Mở Terminal.

2. Chạy lệnh sudo nano /etc/resolv.conf để mở file resolv.conf.

3. Thêm dòng sau vào cuối file:

nameserver 1.1.1.1
nameserver 1.0.0.1

4. Nhấn Ctrl + X, sau đó Y để lưu và nhấn Enter để đóng file.

5.  Khởi động lại dịch vụ mạng của máy tính

Chạy lệnh:

sudo service networking restart

hoặc

sudo systemctl restart network-manager

để khởi động lại networking service.

Kiểm tra kết quả

Sau khi đã thiết lập Cloudflare DNS, bạn có thể kiểm tra kết quả bằng cách truy cập trang web Speedtest.net.

Nếu tốc độ truy cập Internet của bạn đã được cải thiện, thì bạn đã thành công.

Xem: Cách kiểm tra tốc độ Internet bằng Speedtest.net

Lưu ý

  1. Bạn có thể sử dụng các địa chỉ DNS của Cloudflare cho cả kết nối IPv4 và IPv6.
  2. Nếu bạn không chắc chắn về kết nối mạng bạn đang sử dụng, bạn có thể sử dụng lệnh ip addr để kiểm tra.

Xem thêm:

  1. Cách thiết lập Cloudflare DNS trên máy tính macOS
  2. Cách thiết lập Cloudflare DNS trên máy tính macOS Sonoma (14)

  3. Cách thiết lập Cloudflare DNS trên máy tính Windows

Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
363
Bài viết liên quan
Cách thiết lập Cloudflare DNS trên máy tính macOS
Cách tăng tốc độ duyệt web, bảo vệ quyền riêng tư và ngăn chặn các cuộc tấn công DNS trên macOS (10.15 đến 13).