Cách tính chênh lệch thời gian trong Excel

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng hai hàm phổ biến nhất để tính chênh lệch thời gian trong Excel.

Cách tính chênh lệch thời gian trong Excel

I. Cách thức thực hiện

1. Sử dụng hàm DATEDIF

 • Hàm DATEDIF được sử dụng để tính khoảng cách giữa hai ngày.

Cú pháp của hàm DATEDIF như sau:

=DATEDIF(start_date, end_date, unit)

Trong đó:

 • start_date là ngày bắt đầu.

 • end_date là ngày kết thúc.

 • unit là đơn vị thời gian cần tính toán, có thể là:

  1. Y: năm

  2. M: tháng

  3. D: ngày

  4. W: tuần

  5. YTD: năm đến ngày hiện tại

  6. MTD: tháng đến ngày hiện tại

  7. YD: ngày đến ngày hiện tại

Ví dụ:

=DATEDIF("2023-07-20", "2023-08-20", "D")
 • Kết quả: 30

 • Ý nghĩa: Khoảng cách giữa ngày 20/07/2023 và ngày 20/08/2023 là 30 ngày.

2. Sử dụng hàm TIMEDIFF

 • Hàm TIMEDIFF được sử dụng để tính khoảng cách giữa hai thời gian.

Cú pháp của hàm TIMEDIFF như sau:

=TIMEDIFF(start_time, end_time, unit)

Trong đó:

 • start_time là thời gian bắt đầu.

 • end_time là thời gian kết thúc.

 • unit là đơn vị thời gian cần tính toán, có thể là:

  1. H: giờ

  2. M: phút

  3. S: giây

Ví dụ:

=TIMEDIFF("10:00:00", "11:00:00", "H")
 • Kết quả: 1

 • Ý nghĩa: Khoảng cách giữa thời gian 10:00:00 và thời gian 11:00:00 là 1 giờ.

II. Lưu ý khi sử dụng hàm DATEDIF và TIMEDIFF

 • Hai hàm DATEDIF và TIMEDIFF chỉ trả về kết quả là số nguyên: Nếu bạn muốn kết quả là số thập phân, bạn cần nhân với một số thích hợp.

 • Hai hàm DATEDIF và TIMEDIFF chỉ hoạt động với các giá trị thời gian hợp lệ: Nếu bạn nhập một giá trị thời gian không hợp lệ, hàm sẽ trả về lỗi.

Tham khảo thêm: Hàm Excel: Công cụ mạnh mẽ cho xử lý dữ liệu


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
437
Bài viết liên quan
Cách viết phân số trong Word đơn giản
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách viết phân số trong Word 2007, 2010, 2013, 2016 một cách đơn giản và dễ hiểu.