Hướng dẫn sử dụng hàm IFERROR trong Excel

Hàm IFERROR trong Microsoft Excel là một công cụ mạnh mẽ cho phép bạn xử lý lỗi hoặc trạng thái không xác định trong các phép tính và công thức của bạn.

Hướng dẫn sử dụng hàm IFERROR trong Excel

I. Các bước thực hiện

Bước 1: Chọn ô kết quả

 • Bắt đầu bằng việc chọn ô mà bạn muốn hiển thị kết quả hoặc giá trị sau khi kiểm tra lỗi.

 • Điều này sẽ là nơi hiển thị kết quả của công thức IFERROR.

Bước 2: Nhập công thức IFERROR

 • Gõ ký tự = vào ô kết quả.

 • Sau đó, nhập IFERROR và mở dấu ngoặc đôi (.

Bước 3: Xác định phép tính cần kiểm tra

 • Trong dấu ngoặc đôi của hàm IFERROR, bạn cần xác định phép tính hoặc công thức mà bạn muốn kiểm tra lỗi.

 • Phép tính này có thể là bất kỳ công thức nào bạn muốn kiểm tra.

Bước 4: Xác định giá trị thay thế

 • Tiếp theo, bạn cần xác định giá trị hoặc hành động bạn muốn thực hiện khi phép tính gây ra lỗi.

 • Điều này sẽ là giá trị mà bạn muốn hiển thị thay vì lỗi.

 • Nó có thể là một số, văn bản hoặc bất kỳ giá trị nào bạn muốn.

Bước 5: Đóng dấu ngoặc và nhấn Enter

 • Khi bạn đã xác định phép tính kiểm tra và giá trị thay thế, hãy đóng dấu ngoặc đôi ) và nhấn Enter.

 • Kết quả sẽ hiển thị trong ô bạn đã chọn.

II. Ví dụ cụ thể về hàm IFERROR

Ví dụ

 • Giả sử bạn có một danh sách các số và bạn muốn tính tổng của chúng.

 • Tuy nhiên, có một số ô trong danh sách có giá trị là lỗi hoặc trống.

 • Bạn muốn tính tổng các số hợp lệ và hiển thị 0 nếu có lỗi.

Công thức áp dụng

=IFERROR(SUM(A1:A10), 0)
 • Trong ví dụ này, hàm IFERROR kiểm tra phép tính SUM(A1:A10) và nếu phép tính này gây ra lỗi (do các ô chứa lỗi hoặc trống), nó sẽ hiển thị giá trị 0 thay vì lỗi.

 • Hàm IFERROR rất hữu ích khi bạn làm việc với dữ liệu không đảm bảo và muốn kiểm soát cách xử lý lỗi trong công thức của mình.

 • Nó giúp bạn tạo tính toán linh hoạt và đáng tin cậy trong Excel.

Tham khảo thêm: Hàm Excel: Công cụ mạnh mẽ cho xử lý dữ liệu


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
616
Bài viết liên quan
Kỹ năng Trình Bày PowerPoint
Bạn có biết rằng chỉ cần thay đổi một vài chi tiết nhỏ, bạn có thể tạo ra một buổi thuyết trình PowerPoint ấn tượng?