Tìm giá trị lớn thứ k trong Excel bằng hàm LARGE

Hướng dẫn cách tìm giá trị lớn thứ k trong Excel bằng hàm LARGE, bao gồm cú pháp, ví dụ minh họa và lưu ý.

Tìm giá trị lớn thứ k trong Excel bằng hàm LARGE

1. Cú pháp của hàm LARGE

Hàm này có cú pháp như sau:

=LARGE(array; k)

Trong đó:

  1. array là mảng hoặc phạm vi ô dữ liệu mà bạn muốn tìm giá trị lớn thứ k.
  2. k là vị trí của giá trị lớn thứ k, tính từ lớn nhất đến nhỏ nhất.

2. Cách sử dụng hàm LARGE trong Excel

Để sử dụng hàm LARGE trong Excel, bạn có thể nhập công thức vào ô cần tính toán hoặc sử dụng hộp thoại Insert Function.

2.1. Nhập công thức vào ô cần tính toán

Ví dụ, để tìm giá trị lớn thứ 10 trong phạm vi A2:A14, bạn hãy nhập công thức như sau:

=LARGE(A2:A14; 10)

Tìm giá trị lớn thứ 10 trong mảng A2:A10 của Excel bằng hàm LARGE

2.2. Sử dụng hộp thoại Insert Function:

Để sử dụng hộp thoại Insert Function, bạn hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn ô cần tính toán.
  2. Nhấp vào tab Formulas.
  3. Nhấp vào Insert Function.
  4. Trong hộp thoại Insert Function, chọn Statistical trong danh sách Category và chọn LARGE trong danh sách Function name.
  5. Nhấp vào OK.

Excel sẽ chèn công thức =LARGE(array; k) vào ô đã chọn.

3. Lưu ý

  1. Hàm LARGE chỉ trả về giá trị lớn thứ k. Nếu k nằm ngoài phạm vi mảng hoặc phạm vi ô dữ liệu, hàm LARGE sẽ trả về lỗi #VALUE!.
  2. Hàm LARGE không phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Có thể bạn sẽ thích: Cách sửa lỗi #VALUE! trong Excel


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
239
Bài viết liên quan
Tạo Các Macro trong Excel: Mẹo vặt Microsoft Excel
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tạo và sử dụng Macro trong Excel để tự động hóa các tác vụ phức tạp.