Tìm giá trị lớn thứ k trong Excel bằng hàm LARGE

Hướng dẫn cách tìm giá trị lớn thứ k trong Excel bằng hàm LARGE, bao gồm cú pháp, ví dụ minh họa và lưu ý.

Tìm giá trị lớn thứ k trong Excel bằng hàm LARGE

I. Cú pháp của hàm LARGE

 • Hàm này có cú pháp như sau:

=LARGE(array; k)
 • Trong đó:

  1. array là mảng hoặc phạm vi ô dữ liệu mà bạn muốn tìm giá trị lớn thứ k.

  2. k là vị trí của giá trị lớn thứ k, tính từ lớn nhất đến nhỏ nhất.

II. Cách sử dụng hàm LARGE trong Excel

 • Để sử dụng hàm LARGE trong Excel, bạn có thể nhập công thức vào ô cần tính toán hoặc sử dụng hộp thoại Insert Function.

1. Nhập công thức vào ô cần tính toán

 • Ví dụ, để tìm giá trị lớn thứ 10 trong phạm vi A2:A14, bạn hãy nhập công thức như sau:

=LARGE(A2:A14; 10)

Tìm giá trị lớn thứ 10 trong mảng A2:A10 của Excel bằng hàm LARGE

2. Sử dụng hộp thoại Insert Function:

 • Để sử dụng hộp thoại Insert Function, bạn hãy làm theo các bước sau:

  1. Bước 1: Chọn ô cần tính toán.

  2. Bước 2: Nhấp vào tab Formulas.

  3. Bước 3: Nhấp vào Insert Function.

  4. Bước 4: Trong hộp thoại Insert Function, chọn Statistical trong danh sách Category và chọn LARGE trong danh sách Function name.

  5. Bước 5: Nhấp vào OK.

 • Excel sẽ chèn công thức =LARGE(array; k) vào ô đã chọn.

III. Một số lưu ý

 • Hàm LARGE chỉ trả về giá trị lớn thứ k, nếu k nằm ngoài phạm vi mảng hoặc phạm vi ô dữ liệu, hàm LARGE sẽ trả về lỗi #VALUE!.

 • Hàm LARGE không phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Có thể bạn sẽ thích: Cách sửa lỗi #VALUE! trong Excel


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
498
Bài viết liên quan
Hướng dẫn thiết lập bản trình bày PowerPoint từ A-Z
Hướng dẫn cách thiết lập bản trình bày PowerPoint từ A-Z, bao gồm các bước chuẩn bị, thiết kế, và các lưu ý khi sử dụng các hiệu ứng, hình ảnh, đồ họa,...