Hàm INT trong Excel: Cách lấy phần nguyên đơn giản nhất

Hướng dẫn cách sử dụng hàm INT trong Excel để lấy phần nguyên của một số một cách đơn giản và dễ hiểu, bao gồm cú pháp, ví dụ và hướng dẫn sử dụng.

Hàm INT trong Excel: Cách lấy phần nguyên đơn giản nhất

1. Cú pháp Hàm INT trong Excel

=INT(number)

Trong đó: number là số cần lấy phần nguyên.

Ví dụ:

=INT(12.34)

Kết quả: 12

Hàm INT sẽ lấy phần nguyên của số 12.34 là 12.

2. Cách sử dụng hàm INT trong Excel

Để sử dụng hàm INT trong Excel, bạn có thể nhập công thức vào ô cần tính toán hoặc sử dụng hộp thoại Insert Function.

2.1. Nhập công thức vào ô cần tính toán

Trong ô cần tính toán, nhập công thức theo như cú pháp ở mục 1.

2.2. Sử dụng hộp thoại Insert Function

Để sử dụng hộp thoại Insert Function, bạn hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn ô cần tính toán.
  2. Nhấp vào tab Formulas.
  3. Nhấp vào Insert Function.
  4. Trong hộp thoại Insert Function, chọn Logical trong danh sách Category và chọn INT trong danh sách Function name.
  5. Nhấp vào OK.

Excel sẽ chèn công thức =INT(number) vào ô đã chọn.

3. Lưu ý

  1. Hàm INT chỉ lấy phần nguyên của số, nếu số có phần thập phân, hàm INT sẽ bỏ qua phần thập phân.
  2. Hàm INT không hoạt động với các giá trị văn bản.

Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
246
Bài viết liên quan
Cách tạo mục lục trong Word
Hướng dẫn chi tiết cách tạo mục lục trong Microsoft Word, giúp bạn tạo ra các tài liệu dễ theo dõi và quản lý, đặc biệt là đối với các tài liệu dài và phức tạp.