Hướng dẫn sử dụng hàm CONCATENATE trong Excel

Hàm CONCATENATE trong Microsoft Excel là một công cụ mạnh mẽ cho phép bạn kết hợp nhiều chuỗi hoặc giá trị văn bản thành một chuỗi lớn.

Hướng dẫn sử dụng hàm CONCATENATE trong Excel

1. Các bước thực hiện

Bước 1: Chọn Ô Kết Quả

Bắt đầu bằng việc chọn ô mà bạn muốn hiển thị kết quả sau khi kết hợp các chuỗi. Điều này sẽ là nơi hiển thị chuỗi kết quả.

Bước 2: Nhập Công Thức CONCATENATE

Gõ ký tự "=" vào ô kết quả. Sau đó, nhập "CONCATENATE" và mở dấu ngoặc đơn "(".

Bước 3: Xác Định Chuỗi Cần Kết Hợp

Trong dấu ngoặc đơn của hàm CONCATENATE, bạn cần xác định các chuỗi hoặc giá trị văn bản bạn muốn kết hợp. Các chuỗi này có thể là các giá trị văn bản hoặc tham chiếu đến các ô khác trong bảng tính.

Bước 4: Đóng Dấu Ngoặc và Sử Dụng Dấu Nối (&)

Sau khi bạn xác định các chuỗi, hãy đóng dấu ngoặc đơn ")" và sử dụng dấu nối (&) để kết hợp chúng. Ví dụ: Nếu bạn muốn kết hợp nội dung của ô A1 và A2, bạn có thể nhập =CONCATENATE(A1, " ", A2) để kết hợp chúng cùng với một dấu cách giữa.

Bước 5: Nhấn Enter

Khi bạn đã xác định các chuỗi và sử dụng dấu nối (&) để kết hợp chúng, hãy nhấn Enter. Kết quả sẽ hiển thị trong ô bạn đã chọn.

2. Ví dụ cụ thể

Ví dụ:

  • Giả sử bạn có hai ô A1 và A2 chứa tên và họ của một người. Bạn muốn kết hợp chúng thành một chuỗi hoàn chỉnh.

Hàm CONCATENATE:

=CONCATENATE(A1, " ", A2)

Trong ví dụ này, hàm CONCATENATE kết hợp giá trị của ô A1, một dấu cách, và giá trị của ô A2 để tạo một chuỗi hoàn chỉnh.

Hàm CONCATENATE rất hữu ích khi bạn muốn kết hợp các giá trị văn bản từ nhiều ô hoặc tạo chuỗi tùy chỉnh với văn bản và dấu cách.


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
325
Bài viết liên quan
Cách đặt font chữ mặc định trong Word đơn giản nhất
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách đặt font chữ mặc định trong Word cho tài liệu hiện tại hoặc cho tất cả các tài liệu mới.