Quy định Riêng tư và Bảo mật

Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn tại TINHOC.ORG.


1. Mục đích của việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

1.1. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân để cung cấp dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiếp thị, và quảng cáo cho bạn.

1.2. Bằng cách tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi , bạn đồng ý với quy định riêng tư và bảo mật này.

2. Phạm vi áp dụng của quy định riêng tư và bảo mật

2.1. Quy định riêng tư và bảo mật này áp dụng cho tất cả người dùng của TINHOC.ORG.

2.2. Quy định riêng tư và bảo mật này không áp dụng cho các trang web khác mà chúng tôi có thể liên kết đến.

3. Loại thông tin được thu thập

3.1. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trực tiếp, chẳng hạn như tên, địa chỉ, email, và số điện thoại.

3.2. Chúng tôi cũng thu thập thông tin tự động khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP, thông tin thiết bị, và hành vi trực tuyến.

4. Cách thức thu thập thông tin

4.1. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân bằng cách bạn cung cấp trực tiếp qua biểu mẫu và tương tác trực tiếp trên trang web.

4.2. Chúng tôi cũng sử dụng công nghệ tự động để thu thập thông tin, chẳng hạn như cookies và dấu hiệu web.

5. Mục đích sử dụng thông tin

5.1. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp dịch vụ cho bạn, nâng cao trải nghiệm người dùng, tiếp thị sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

6 Cơ chế sử dụng Cookie

6.1. Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp, nâng cao, và quản lý dịch vụ của mình.

6.2. Bạn có thể từ chối cookie bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt của mình. Tuy nhiên, việc từ chối cookie có thể làm giảm trải nghiệm người dùng và các dịch vụ của chúng tôi có thể không hoạt động đúng.

6.3. Xem thêm về cách thức quản lý cookie của các trình duyệt phổ biến:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Microsoft Edge

Safari

Opera

7. Cơ chế chia sẻ thông tin

7.1. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với đối tác, nhà cung cấp dịch vụ, và cơ quan chức năng trong các trường hợp cần thiết để cung cấp dịch vụ và tuân thủ pháp luật.

8. Cơ chế bảo mật thông tin

8.1. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật, bao gồm mã hóa, tường lửa, và mật khẩu, để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

9. Quyền của người dùng

9.1. Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, và yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình.

10. Thông tin liên hệ

10.1. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected].


Cập nhật và sửa đổi lần cuối: 25 Nov 2023 6:00 PM