Điều khoản và Điều kiện

Trang này chứa các điều khoản và quy định về việc sử dụng trang web của chúng tôi (TINHOC.ORG), vui lòng đọc kỹ và tuân thủ.


1. Mục đích của trang web

1.1. Trang web TINHOC.ORG cung cấp thông tin và dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin, mẹo vặt văn phòng, và các chủ đề khác.

1.2. Trang web TINHOC.ORG không phải là một trang web thương mại điện tử, và không có bất kỳ hình thức kinh doanh nào.

1.3. Trang web TINHOC.ORG không thu thập bất kỳ khoản phí nào từ người dùng.

Xem thêm về phần Giới thiệu và Quy định Riêng tư và Bảo mật.

2. Phạm vi áp dụng của điều khoản dịch vụ

2.1. Điều khoản dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng của TINHOC.ORG.

3. Từ chối bảo đảm

3.1. Trang web TINHOC.ORG không đảm bảo về tính chính xác, đầy đủ, hoặc cập nhật của nội dung trang web.

3.2. Người dùng tự chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra tính chính xác của thông tin.

4. Điều khoản sử dụng

4.1. Người dùng phải tuân thủ các quy định về cách thức sử dụng trang web, chẳng hạn như:

  • Không được phép tải lên hoặc chia sẻ nội dung vi phạm bản quyền.
  • Không được phép sử dụng trang web cho các mục đích bất hợp pháp.
  • Không được phép sử dụng trang web để đe dọa, quấy rối, hoặc xúc phạm người khác.

5. Giới hạn trách nhiệm

5.1. TINHOC.ORG không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại của người dùng, chẳng hạn như thiệt hại do lỗi hệ thống, hoặc do hành vi của bên thứ ba.

6. Thay đổi điều khoản dịch vụ

6.1. TINHOC.ORG có thể thay đổi điều khoản dịch vụ bất kỳ lúc nào và người dùng có thể tìm thấy phiên bản mới nhất của điều khoản dịch vụ trên trang web.

7. Giải quyết tranh chấp

7.1. Các tranh chấp giữa người dùng và TINHOC.ORG sẽ được giải quyết theo luật pháp của Việt Nam.


Cập nhật và sửa đổi lần cuối: 04 Dec 2023 3:39 AM