Các bài viết được gắn thẻ #Macro

Macro được sử dụng để tự động hóa các tác vụ trong Excel, Word, PowerPoint và các ứng dụng Office khác.


Những điều cơ bản về VBA trong Excel

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-23 Nov 2023
Bài viết này cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản về VBA, một ngôn ngữ lập trình được tích hợp sẵn trong Excel.
Microsoft OfficeMacro
454

Cách xóa trang trắng trong Word nhanh chóng và dễ dàng

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-21 Nov 2023
Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn các cách để xóa trang trắng trong Word 2007, 2010, 2013, 2016, bao gồm cả các cách sử dụng phím tắt và macro.

Tạo Các Macro trong Excel: Mẹo vặt Microsoft Excel

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-25 Oct 2023
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tạo và sử dụng Macro trong Excel để tự động hóa các tác vụ phức tạp.