Các bài viết được gắn thẻ #Mạng không dây

Mạng không dây (Wireless Network) là mạng điện thoại hoặc mạng máy tính sử dụng sóng radio làm sóng truyền dẫn hay tầng vật lý.


Mạng 5G: Đánh giá và triển vọng

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-27 Oct 2023
Mạng 5G là một tiêu chuẩn mạng di động mới cung cấp tốc độ kết nối siêu nhanh, băng thông rộng và khả năng kết nối nhiều thiết bị cùng lúc.
Mạng không dây
587

Mạng WLAN: Nền tảng kết nối của các thiết bị cục bộ

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-27 Oct 2023
Tổng quan về mạng WLAN, bao gồm cơ chế hoạt động, các dịch vụ, tiêu chuẩn và giao thức, thách thức và vấn đề, cũng như tương lai và phát triển của mạng.

Mạng di động: Nền tảng kết nối của thế giới hiện đại

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-27 Oct 2023
Mạng di động là một hình thức mạng không dây phổ biến, kết nối điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng, và nhiều thiết bị di động khác.

Mạng không dây: Ưu điểm, ứng dụng, thách thức, tương lai

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-27 Oct 2023
Mạng không dây là một cách kết nối truyền thông hiện đại, dựa vào việc sử dụng sóng radio thay vì cáp dẫn.