Các bài viết được gắn thẻ #Mạng WLAN

Mạng LAN không dây là mạng cục bộ sử dụng đặc điểm kỹ thuật IEEE 802.11 để truyền dữ liệu giữa các thiết bị đầu cuối và mạng bằng phổ không dây.


Mạng WLAN: Nền tảng kết nối của các thiết bị cục bộ

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-27 Oct 2023
Tổng quan về mạng WLAN, bao gồm cơ chế hoạt động, các dịch vụ, tiêu chuẩn và giao thức, thách thức và vấn đề, cũng như tương lai và phát triển của mạng.
Mạng WLANWi-FiMạng không dây
668

Mạng không dây: Ưu điểm, ứng dụng, thách thức, tương lai

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-27 Oct 2023
Mạng không dây là một cách kết nối truyền thông hiện đại, dựa vào việc sử dụng sóng radio thay vì cáp dẫn.