Cách ẩn và bỏ ẩn file, thư mục trên máy Mac

Hướng dẫn cách ẩn và bỏ ẩn file, thư mục trên máy Mac bằng Terminal và Finder giúp bạn bảo vệ dữ liệu quan trọng của mình khỏi bị người khác nhìn thấy.

Cách ẩn và bỏ ẩn file, thư mục trên máy Mac

I. Sử dụng Terminal

Ẩn file hoặc thư mục bằng Terminal

Để ẩn file bằng Terminal, bạn cần sử dụng lệnh chflags hidden.

Lệnh này sẽ thêm thuộc tính hidden cho file hoặc thư mục bạn muốn ẩn.

Để ẩn một file bằng terminal, hãy làm lần lượt theo các bước sau:

 1. Mở Terminal.

 2. Di chuyển đến thư mục chứa file bạn muốn ẩn.

 3. Nhập lệnh sau và nhấn Enter.

chflags hidden <tên-file>

Ví dụ: để ẩn file myfile.txt, bạn sẽ nhập lệnh sau:

chflags hidden myfile.txt

Tương tự, để ẩn thư mục bằng terminal thì bạn cũng sử dụng cú pháp như trên nhưng thay <tên-file> thành <tên-thư-mục>

Bỏ ẩn file hoặc thư mục bằng Terminal

Để bỏ ẩn file hoặc thư mục bằng Terminal, bạn cần sử dụng lệnh chflags nohidden.

Lệnh này sẽ xóa thuộc tính hidden cho file hoặc thư mục bạn muốn bỏ ẩn.

Để bỏ ẩn một file bằng terminal, hãy làm lần lượt theo các bước sau:

 1. Mở Terminal.

 2. Di chuyển đến thư mục chứa file bạn muốn bỏ ẩn.

 3. Nhập lệnh sau và nhấn Enter.

chflags nohidden <tên-file>

Ví dụ: để bỏ ẩn file myfile.txt, bạn sẽ nhập lệnh sau:

chflags nohidden myfile.txt

Tương tự, để bỏ ẩn thư mục thì bạn cũng sử dụng cú pháp như trên nhưng thay <tên-file> thành <tên-thư-mục>

I. Sử dụng Finder

Ẩn file hoặc thư mục bằng Finder

Để ẩn file bằng Finder, bạn cần chuyển đổi thuộc tính hidden của file hoặc thư mục bạn muốn ẩn.

Để ẩn một file bằng Finder, hãy làm lần lượt theo các bước sau:

 1. Mở Finder.

 2. Chọn file bạn muốn ẩn.

 3. Nhấp chuột phải vào file và chọn Get Info.

 4. Trong cửa sổ Get Info, bỏ chọn hộp kiểm Hidden.

Để ẩn một thư mục, hãy chọn thư mục muốn ẩn và thực hiện tương tự như đối với file.

Bỏ ẩn file hoặc thư mục bằng Finder

Để bỏ ẩn file hoặc thư mục bằng Finder, hãy làm theo các bước tương tự như trên và chọn lại hộp kiểm Hidden.

Có thể bạn sẽ thích: 

III. Lưu ý quan trọng

 • Việc ẩn file hoặc thư mục sẽ không xóa chúng khỏi máy Mac của bạn.

 • File hoặc thư mục vẫn sẽ ở đó, nhưng chúng sẽ không hiển thị trong Finder.

 • Bạn vẫn có thể truy cập file hoặc thư mục ẩn bằng Terminal.


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
223
Bài viết liên quan
Cấp lại quyền admin cho các tệp và thư mục trong Windows
Hướng dẫn chi tiết cách khôi phục quyền sở hữu và cấp lại quyền Admin cho các tệp và thư mục trong Windows bằng lệnh takeown và icacls.