Cách kiểm tra tính toàn vẹn của tệp bằng MD5 và SHA1 trên Windows

Tính toàn vẹn của tập tin là trạng thái của tập tin mà không bị thay đổi hoặc sửa đổi. Kiểm tra MD5 và SHA1 là một cách để xác minh tính toàn vẹn.

Cách kiểm tra tính toàn vẹn của tệp bằng MD5 và SHA1 trên Windows

I. Tổng quan về MD5 và SHA1

MD5 và SHA1 là hai thuật toán băm (hashing algorithm) được sử dụng để tạo ra một bản tóm tắt duy nhất của dữ liệu.

Bản tóm tắt này được gọi là mã băm (hash), nó có độ dài 32 ký tự đối với MD5 và có độ dài 40 ký tự đối với SHA1

II. Cách kiểm tra mã băm trên Windows

1. Sử dụng Command Prompt

Để kiểm tra MD5 và SHA1 của một tập tin bằng Command Prompt, hãy làm lần lượt theo các bước sau:

 • Mở Command Prompt.

 • Di chuyển đến thư mục chứa tập tin bạn muốn kiểm tra.

 • Nhập lệnh md5sum filename hoặc sha1sum filename.

Ví dụ: để kiểm tra MD5 của tập tin example.txt, bạn sẽ nhập lệnh sau:

md5sum example.txt

Command Prompt sẽ trả về mã băm MD5 của tập tin.

2. Sử dụng PowerShell

Để kiểm tra MD5 và SHA1 của một tập tin bằng PowerShell, hãy làm lần lượt theo các bước sau:

 • Mở PowerShell.

 • Di chuyển đến thư mục chứa tập tin bạn muốn kiểm tra.

 • Nhập lệnh sau: Get-FileHash filename.

Ví dụ: để kiểm tra MD5 của tập tin example.txt, bạn sẽ nhập lệnh sau:

Get-FileHash example.txt

PowerShell sẽ trả về mã băm MD5 và SHA1 của tập tin.

3. Sử dụng các phần mềm tạo và kiểm tra mã băm

Có nhiều phần mềm tạo và kiểm tra mã băm miễn phí có sẵn trên mạng.

Một số phần mềm phổ biến bao gồm:

 • HashTab

 • HashCalc

 • HashMyFiles

Các phần mềm này cung cấp một giao diện đồ họa dễ sử dụng để tạo và kiểm tra mã băm của các tập tin.

III. So sánh mã băm

Sau khi bạn đã tạo mã băm của tập tin, bạn cần so sánh mã băm đó với mã băm được cung cấp bởi nhà phát triển hoặc nguồn tải xuống.

 • Nếu hai mã băm khớp nhau, thì tập tin đó có tính toàn vẹn.

 • Nếu hai mã băm không khớp nhau, thì tập tin đó có thể đã bị thay đổi hoặc sửa đổi.

IV. Ví dụ thực tế

Giả sử bạn tải xuống một tập tin ISO từ một trang web đáng tin cậy.

Trang web cung cấp mã băm MD5 của tập tin ISO đó.

Bạn có thể sử dụng một trong các phương pháp được mô tả ở trên để tạo mã băm MD5 của tập tin ISO mà bạn đã tải xuống.

Nếu mã băm MD5 của tập tin bạn tạo khớp với mã băm MD5 được cung cấp bởi trang web, thì tập tin ISO đó có tính toàn vẹn và bạn có thể tin tưởng để sử dụng nó.

Kiểm tra MD5 và SHA1 là một cách đơn giản để xác minh tính toàn vẹn của tập tin.

Bằng cách thực hiện kiểm tra này, bạn có thể giúp bảo vệ máy tính của mình khỏi bị nhiễm phần mềm độc hại hoặc các vấn đề khác.

Tham khảo thêm: Cách bảo vệ máy tính khỏi virus và phần mềm độc hại


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
242
Bài viết liên quan
Cách thiết lập lại proxy server trên Windows
Hướng dẫn chi tiết cách thiết lập lại proxy server trên Windows, bao gồm cả cách thiết lập proxy thủ công, sử dụng tập lệnh thiết lập và cho kết nối VPN.