Cách mở PowerShell ở thư mục hiện tại trong Windows

Thêm tùy chọn Open PowerShell Here vào menu ngữ cảnh trên Windows cho phép bạn mở thư mục hiện tại trong cửa sổ PowerShell.

Cách mở PowerShell ở thư mục hiện tại trong Windows

I. Các cách thực hiện

Cách 1: Sử dụng Registry Editor

 • Bước 1: Mở Registry Editor bằng cách nhấn Windows + R và nhập regedit.

 • Bước 2: Điều hướng đến khóa sau:

HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Shell\Open PowerShell Here
 • Bước 3: Nếu khóa Open PowerShell Here không tồn tại, hãy nhấp chuột phải vào thư mục Shell và chọn New > Key và đặt tên cho khóa mới là Open PowerShell Here.

 • Bước 4: Trong khóa Open PowerShell Here, hãy tạo giá trị chuỗi mới với tên Command, giá trị chuỗi này sẽ chứa lệnh Powershell để mở thư mục hiện tại.

 • Bước 5: Mở trình soạn thảo văn bản và nhập lệnh sau:

powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy RemoteSigned -Command "Set-Location $PSScriptRoot"
 • Bước 6: Lưu tệp văn bản với tên OpenPowerShellHere.reg.

 • Bước 7: Quay lại Registry Editor và nhấp đúp vào giá trị chuỗi Command.

 • Bước 8: Trong hộp thoại Edit String, dán nội dung của tệp OpenPowerShellHere.reg vào hộp Value data.

 • Bước 9: Nhấp vào OK để lưu các thay đổi.

Cách 2: Sử dụng Windows PowerShell (Admin)

 • Bước 1: Mở PowerShell bằng cách nhấn Windows + X và chọn Windows PowerShell (Admin).

 • Bước 2: Chạy lệnh sau:

New-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Classes\Directory\Shell\Open PowerShell Here" -Name "Command" -Value "powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy RemoteSigned -Command 'Set-Location $PSScriptRoot'" -PropertyType String
 • Bước 3: Đóng PowerShell.

Sau khi thực hiện một trong hai cách trên, tùy chọn Open PowerShell Here sẽ xuất hiện trong menu ngữ cảnh khi bạn nhấp chuột phải vào một thư mục.

II. Một số lưu ý

 • Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong Registry Editor, bạn nên tạo bản sao lưu registry của mình.

 • Hai cách trên chỉ thêm tùy chọn "Open PowerShell Here" cho người dùng hiện tại.

 • Để thêm cho tất cả người dùng, hãy thay đổi khóa HKEY_CLASSES_ROOT thành HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\Directory\Shell\Open PowerShell Here.

 • Bạn có thể thay đổi lệnh trong giá trị chuỗi Command để thực hiện các hành động PowerShell khác. Ví dụ: bạn có thể thêm lệnh để liệt kê các tệp trong thư mục hiện tại.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các công cụ của bên thứ ba như PowerShell ISE hoặc Explorer++ để thêm tùy chọn "Open PowerShell Here" vào menu ngữ cảnh.

Tham khảo thêm: Các thủ thuật Registry hữu ích cho người dùng Windows


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
645
Bài viết liên quan
Mẹo sử dụng laptop giúp kéo dài tuổi thọ máy
Laptop là một thiết bị điện tử có giá trị, do đó việc sử dụng và bảo quản đúng cách sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của máy.