Hướng dẫn sử dụng hàm IF trong Excel

Hàm IF trong Microsoft Excel là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn thực hiện các phép so sánh và trả về kết quả dựa trên một điều kiện.

Hướng dẫn sử dụng hàm IF trong Excel

I. Các bước thực hiện

Bước 1: Mở tệp Excel và chọn ô kết quả

 • Trước tiên, mở một tệp Excel hoặc tạo một bảng tính mới.

 • Sau đó, chọn ô mà bạn muốn hiển thị kết quả của công thức IF.

Bước 2: Nhập công thức IF

 • Gõ ký tự = vào ô kết quả.

 • Sau đó, nhập IF và mở dấu ngoặc đôi (.

Bước 3: Thiết lập điều kiện

 • Tiếp theo, bạn cần thiết lập điều kiện cho công thức IF.

Điều kiện:

 • Điều kiện bạn muốn kiểm tra.

 • Ví dụ: A1>10 (nếu giá trị trong ô A1 lớn hơn 10).

Giá trị trả về nếu đúng:

 • Điều gì sẽ xảy ra nếu điều kiện đúng?

 • Bạn nhập giá trị hoặc công thức mà bạn muốn hiển thị trong trường hợp này.

 • Ví dụ: Đạt hoặc Qua môn.

Giá trị trả về nếu sai:

 • Điều gì sẽ xảy ra nếu điều kiện sai?

 • Bạn nhập giá trị hoặc công thức mà bạn muốn hiển thị trong trường hợp này.

 • Ví dụ: Không đạt hoặc Trượt.

Bước 4: Đóng Các Dấu Ngoặc và Hoàn Thành

 • Khi bạn đã thiết lập điều kiện và giá trị trả về, hãy đóng các dấu ngoặc đôi ).

 • Sau đó, nhấn Enter trên bàn phím.

II. Ví dụ cụ thể về hàm IF

 • Giả sử bạn muốn kiểm tra xem nếu điểm trong ô A1 đến A10 lớn hơn hoặc bằng 5 thì hiển thị Đạt, ngược lại hiển thị Không đạt.

=IF((A1:A10)>=5; "Đạt";"Không đạt")
 • Kết quả sẽ hiển thị Đạt nếu điềm trong ô A1 đến A10 là lớn hơn hoặc bằng 5, ngược lại sẽ hiển thị Không đạt.

III. Lưu ý khi sử dụng hàm IF

 • Bạn có thể thêm các phép so sánh và điều kiện phức tạp hơn, như sử dụng ANDOR, để tạo các công thức IF phức tạp hơn.

 • Hàm IF trong Excel là một công cụ quan trọng để xử lý dữ liệu dựa trên điều kiện.

 • Sử dụng cẩn thận và tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của bạn.

Hàm IF trong Microsoft Excel giúp bạn thực hiện các phép so sánh và tạo điều kiện trong bảng tính của mình một cách dễ dàng.

Sử dụng hướng dẫn trên, bạn có thể tự tin tạo các công thức IF cho các mục tiêu cụ thể của bạn.

Tham khảo thêm: Hàm Excel: Công cụ mạnh mẽ cho xử lý dữ liệu


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
628
Bài viết liên quan
Hàm Excel: Công cụ mạnh mẽ cho xử lý dữ liệu
Giới thiệu về hàm trong Microsoft Excel, các loại hàm phổ biến và cơ bản, các hàm phức tạp và nâng cao, và các hàm phân tích dữ liệu và thống kê.