Hướng dẫn sử dụng hàm MAX và MIN trong Excel

Hàm MAX và MIN giúp bạn tìm giá trị tối đa và tối thiểu trong dữ liệu của bạn, là công cụ quan trọng trong tính toán và phân tích dữ liệu trong Excel.

Hướng dẫn sử dụng hàm MAX và MIN trong Excel

I. Hàm MAX

 • Hàm MAX được sử dụng để tìm giá trị lớn nhất trong một phạm vi hoặc tập hợp các giá trị.

 • Công thức chung cho hàm MAX là:

=MAX(phạm_vi)
 • phạm_vi: Phạm vi chứa các giá trị mà bạn muốn tìm giá trị lớn nhất.

Cách sử dụng hàm MAX

 • Ví dụ 1: Tìm giá trị lớn nhất trong một phạm vi.

 • Công thức:

=MAX(A1:A10)
 • Trong ví dụ này, chúng ta tìm giá trị lớn nhất trong phạm vi A1:A10.

II. Hàm MIN

 • Hàm MIN được sử dụng để tìm giá trị nhỏ nhất trong một phạm vi hoặc tập hợp các giá trị.

 • Công thức chung cho hàm MIN là:

=MIN(phạm_vi)
 • phạm_vi: Phạm vi chứa các giá trị mà bạn muốn tìm giá trị nhỏ nhất.

Cách sử dụng hàm MIN

 • Ví dụ 2: Tìm giá trị nhỏ nhất trong một tập hợp các số.

 • Công thức:

=MIN(5, 8, 3, 12, 7)
 • Trong ví dụ này, chúng ta tìm giá trị nhỏ nhất trong tập hợp các số.

III. Sử dụng hàm MAX và MIN trong công việc thực tế

 1. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong tập hợp dữ liệu, như các bảng tính và tập tin dữ liệu.

 2. Theo dõi số liệu thống kê, ví dụ: giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong tập hợp dữ liệu thống kê.

 3. Xác định giá trị cao nhất và thấp nhất trong các dự án và dự án tài chính.

IV. Lưu ý khi sử dụng hàm MAX và MIN

 • Chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng phạm vi hoặc giá trị cần tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất.

 • Kiểm tra lại dữ liệu của bạn để đảm bảo rằng nó không bị sai sót hoặc bị thiếu sót.

Tham khảo thêm: Hàm Excel: Công cụ mạnh mẽ cho xử lý dữ liệu


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
557
Bài viết liên quan
Biến Excel thành công cụ mạnh mẽ và cá nhân hóa
Microsoft Excel là một công cụ mạnh mẽ, nhưng việc nắm vững các thủ thuật nhỏ có thể giúp bạn làm việc hiệu quả và sáng tạo hơn.