Cách đánh số trang trong Word chuẩn nhất

Hướng dẫn bạn cách đánh số trang trong Word 2010, 2013, 2016. Bạn sẽ biết cách đánh số trang cho toàn bộ văn bản hoặc cho một đoạn văn bản cụ thể.

Cách đánh số trang trong Word chuẩn nhất

Cách 1: Sử dụng tab Insert

 1. Đặt con trỏ chuột ở vị trí bất kỳ trên trang mà bạn muốn bắt đầu đánh số trang.
 2. Nhấp vào tab Insert.
 3. Trong nhóm Header & Footer, nhấp vào nút Page Number.
 4. Chọn vị trí đánh số trang trong danh sách.
 5. Chọn kiểu đánh số trang trong danh sách.
 6. Nhấn OK.

Lưu ý:

 1. Bạn có thể chọn vị trí đánh số trang là Top of Page (ở đầu trang), Bottom of Page (ở cuối trang), hoặc Header (ở đầu trang).
 2. Bạn có thể chọn kiểu đánh số trang là Arabic (số Ả Rập), Roman (số La Mã), hoặc Alphabetical (chữ cái).

Cách 2: Sử dụng hộp thoại Page Setup

 1. Nhấp vào tab Page Layout.
 2. Trong nhóm Page Setup, nhấp vào nút Page Setup.
 3. Trong hộp thoại Page Setup, chọn tab Layout.
 4. Trong phần Header & Footer, chọn Different First Page.
 5. Nhấn OK.
 6. Đặt con trỏ chuột ở trang mà bạn muốn bắt đầu đánh số trang.
 7. Nhấp vào tab Insert.
 8. Trong nhóm Header & Footer, nhấp vào nút Page Number.
 9. Chọn vị trí đánh số trang trong danh sách.
 10. Chọn kiểu đánh số trang trong danh sách.
 11. Nhấn OK.

Cách 3: Sử dụng phím tắt

Bạn cũng có thể đánh số trang trong Word bằng cách sử dụng phím tắt Ctrl + Alt + P.

Ví dụ

Giả sử bạn muốn đánh số trang ở đầu trang, bắt đầu từ số 1, bạn có thể thực hiện như sau:

 1. Đặt con trỏ chuột ở trang mà bạn muốn bắt đầu đánh số trang.
 2. Nhấp vào tab Insert.
 3. Trong nhóm Header & Footer, nhấp vào nút Page Number.
 4. Chọn Top of Page.
 5. Chọn Arabic.
 6. Nhấn OK.

Sau khi thực hiện các bước trên, số trang sẽ được đánh tự động từ 1 bắt đầu từ trang mà bạn đặt con trỏ chuột.

Tùy chỉnh đánh số trang

Bạn có thể tùy chỉnh đánh số trang trong Word bằng cách thay đổi các cài đặt trong hộp thoại Page Setup.

 1. Nhấp vào tab Page Layout.
 2. Trong nhóm Page Setup, nhấp vào nút Page Setup.
 3. Trong hộp thoại Page Setup, chọn tab Layout.
 4. Trong phần Header & Footer, bạn có thể thay đổi các cài đặt sau:
  1. Different First Page: Bắt đầu đánh số trang từ trang khác với trang đầu tiên.
  2. Start at: Số bắt đầu đánh số trang.
  3. Numbering format: Kiểu đánh số trang.
  4. Restart at: Số bắt đầu đánh số trang lại.
 5. Nhấn OK.

Cách bỏ đánh số trang

Để bỏ đánh số trang trong Word, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

 1. Đặt con trỏ chuột ở vị trí bất kỳ trên trang mà bạn muốn bỏ đánh số trang.
 2. Nhấp vào tab Insert.
 3. Trong nhóm Header & Footer, nhấp vào nút Page Number.
 4. Chọn Remove Page Numbers.
 5. Nhấn OK.

Sau khi thực hiện các bước trên, số trang sẽ bị bỏ trên trang mà bạn đặt con trỏ chuột.


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
228
Bài viết liên quan
Hướng dẫn sử dụng hàm COUNT và COUNTA trong Excel
Hàm COUNT và COUNTA trong Microsoft Excel là hai công cụ quan trọng giúp bạn đếm số lượng ô có giá trị trong một phạm vi.