Hướng dẫn sử dụng hàm SUMIF và COUNTIF trong Excel

Hàm SUMIF và COUNTIF trong Microsoft Excel là hai hàm quan trọng cho phép bạn thực hiện tính toán dựa trên điều kiện.

Hướng dẫn sử dụng hàm SUMIF và COUNTIF trong Excel

I. Tổng quan về hàm SUMIF và COUNTIF

1. Hàm SUMIF

Hàm SUMIF được sử dụng để tính tổng các giá trị trong một phạm vi dựa trên một điều kiện cụ thể.

Công thức chung cho hàm SUMIF là:

=SUMIF(phạm_vi_điều_kiện, điều_kiện, phạm_vi_tính_tổng)

Trong đó:

 • phạm_vi_điều_kiện: Phạm vi mà bạn muốn áp dụng điều kiện.

 • điều_kiện: Điều kiện mà giá trị phải thỏa mãn để được tính tổng.

 • phạm_vi_tính_tổng: Phạm vi các giá trị mà bạn muốn tính tổn

Ví dụ: Tính tổng số sản phẩm có giá trị lớn hơn 100.

=SUMIF(A2:A10, ">100", B2:B10)

Công thức này sẽ tính tổng các giá trị trong phạm vi B2:B10 (số lượng sản phẩm) với giá trị tương ứng trong phạm vi A2:A10 (giá trị) lớn hơn 100.

2. Hàm COUNTIF

Hàm COUNTIF được sử dụng để đếm số lượng các giá trị trong một phạm vi dựa trên một điều kiện cụ thể.

Công thức chung cho hàm COUNTIF là:

=COUNTIF(phạm_vi_điều_kiện, điều_kiện)

Trong đó:

 • phạm_vi_điều_kiện: Phạm vi mà bạn muốn áp dụng điều kiện.

 • điều_kiện: Điều kiện mà giá trị phải thỏa mãn để được đếm.

Ví dụ: Đếm số người trong danh sách có tuổi trên 30.

=COUNTIF(B2:B20, ">30")

Công thức này sẽ đếm số lượng người có tuổi trên 30 trong phạm vi B2:B20 (tuổi).

II. Sử dụng hàm SUMIF và COUNTIF trong công việc thực tế

Hàm SUMIFCOUNTIF có thể được sử dụng trong nhiều tình huống thực tế, chẳng hạn như:

 • Sắp xếp và tổng hợp dữ liệu dựa trên các điều kiện cụ thể.

 • Theo dõi và đánh giá dữ liệu, thống kê, và tạo các báo cáo dựa trên điều kiện.

 • Tính toán các chỉ số và tổng hợp các giá trị dựa trên tiêu chí cụ thể.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể:

 • Tính tổng doanh thu của các sản phẩm có doanh số vượt quá 10 triệu đồng.

 • Đếm số khách hàng đã mua hàng trong tháng 7.

 • Tính toán tỷ lệ khách hàng hài lòng với sản phẩm mới.

III. Lưu ý khi sử dụng hàm SUMIF và COUNTIF

Khi sử dụng hàm SUMIFCOUNTIF, bạn cần lưu ý một số điểm sau:

 • Chắc chắn rằng bạn đã xác định rõ điều kiện và phạm vi đúng cách.

 • Kiểm tra lại dữ liệu để đảm bảo rằng nó phù hợp với điều kiện bạn đặt.

Ví dụ:

 • Nếu bạn muốn tính tổng doanh thu của các sản phẩm có doanh số vượt quá 10 triệu đồng, bạn cần đảm bảo rằng dữ liệu trong cột doanh thu là số.

 • Nếu dữ liệu là văn bản, hàm SUMIF sẽ không hoạt động.

Hàm SUMIFCOUNTIF là những hàm quan trọng trong Excel, giúp bạn dễ dàng thực hiện các tính toán dựa trên điều kiện.

Hãy nắm vững cách sử dụng hai hàm này để nâng cao hiệu quả xử lý dữ liệu của bạn.

Tham khảo thêm: Hàm Excel: Công cụ mạnh mẽ cho xử lý dữ liệu


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
579
Bài viết liên quan
3 Mẹo Tạo Thuyết Trình Thú Vị Gây Ấn Tượng Với Khán Giả
3 mẹo đơn giản giúp bạn tạo thuyết trình thú vị và gây ấn tượng với khán giả, ngay cả khi bạn không phải là một diễn giả chuyên nghiệp.