Lệnh DISM (Deployment Image Servicing and Management) trong Windows

DISM: Công cụ dòng lệnh quản lý hình ảnh Windows, sửa chữa và bảo trì hệ điều hành đang chạy, với khả năng chuẩn bị và sửa đổi hình ảnh Windows.

Lệnh DISM (Deployment Image Servicing and Management) trong Windows

I. Chức năng chính của DISM

DISM (Deployment Image & Servicing Management) là một công cụ dòng lệnh mạnh mẽ được sử dụng để quản lý và sửa chữa hình ảnh Windows.

DISM được sử dụng phổ biến bởi các quản trị viên hệ thống và chuyên gia CNTT để triển khai Windows, khắc phục sự cố hình ảnh và sửa chữa các tệp hệ thống bị hỏng.

1. Quản lý hình ảnh Windows

 • Gắn và tháo tệp hình ảnh Windows (.wim), tệp FFU hoặc tệp VHD/VHDX.

 • Chụp, chia nhỏ và áp dụng hình ảnh.

 • Thêm và xóa gói (.cab, .msu) vào hình ảnh.

 • Bật hoặc tắt tính năng trong hình ảnh.

2. Sửa chữa cài đặt Windows

II. Các lệnh phổ biến của DISM

 • Quét tìm sự hỏng hóc trong hình ảnh Windows hiện tại:

DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
 • Sửa chữa sự hỏng hóc trong hình ảnh Windows hiện tại bằng Windows Update:

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
 • Xóa các thành phần bị thay thế khỏi hình ảnh Windows hiện tại:

DISM /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
 • Sửa chữa sự hỏng hóc trong hình ảnh Windows ngoại tuyến bằng nguồn được chỉ định:

DISM /Image:C:\offline /Cleanup-Image /RestoreHealth

III. Lưu ý quan trọng khi sử dụng lệnh DISM

 • Chạy DISM với quyền quản trị.

 • Sử dụng DISM một cách thận trọng, vì các lệnh sai có thể gây ra sự cố, nên sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện lệnh.

 • Nó có thể được tích hợp với Windows PowerShell để tạo kịch bản và tự động hóa.

 • Tham khảo tài liệu chính thức của Microsoft để biết hướng dẫn và ví dụ chi tiết.


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
582
Bài viết liên quan
Cách kiểm tra phần mềm nào đang chiếm nhiều dung lượng trên Windows
Tìm hiểu cách sử dụng các ứng dụng tích hợp sẵn hoặc ứng dụng của bên thứ ba để xóa các tệp và thư mục không cần thiết trên máy tính Windows của bạn.