Nhập dữ liệu từ các nguồn khác nhau trong Google Sheets

Một trong những tính năng hữu ích nhất của Google Sheets là khả năng nhập dữ liệu từ các nguồn khác nhau, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức.

Nhập dữ liệu từ các nguồn khác nhau trong Google Sheets

I. Nhập dữ liệu từ tệp CSV

Tệp CSV là một tệp văn bản đơn giản chứa dữ liệu được phân tách bằng dấu phẩy.

Đây là một định dạng dữ liệu phổ biến được sử dụng để lưu trữ dữ liệu bảng tính.

Để nhập tệp CSV vào Google Sheets, hãy làm lần lượt theo các bước sau:

 1. Mở Google Sheets.

 2. Nhấp vào Tệp > Mở.

 3. Chọn tệp CSV bạn muốn nhập.

 4. Nhấp vào Mở.

Google Sheets sẽ tự động nhập dữ liệu từ tệp CSV vào bảng tính của bạn.

II. Nhập dữ liệu từ tệp Excel

Tệp Excel là một định dạng tệp bảng tính phổ biến khác.

Để nhập tệp Excel vào Google Sheets, hãy làm lần lượt theo các bước sau:

 1. Mở Google Sheets.

 2. Nhấp vào Tệp > Mở.

 3. Chọn tệp Excel bạn muốn nhập.

 4. Nhấp vào Mở.

Google Sheets sẽ tự động nhập dữ liệu từ tệp Excel vào bảng tính của bạn.

III. Nhập dữ liệu từ tệp Google Sheets

Nếu bạn có một bảng tính Google Sheets hiện có mà bạn muốn nhập vào bảng tính khác, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách làm lần lượt theo các bước sau:

 1. Mở bảng tính Google Sheets bạn muốn nhập.

 2. Nhấp vào Tệp > Mở.

 3. Chọn bảng tính Google Sheets bạn muốn nhập.

 4. Nhấp vào Mở.

Google Sheets sẽ tự động nhập dữ liệu từ bảng tính Google Sheets hiện có vào bảng tính mới.

IV. Nhập dữ liệu trực tiếp từ bàn phím

Nếu bạn chỉ có một lượng nhỏ dữ liệu cần nhập, bạn có thể nhập dữ liệu trực tiếp từ bàn phím bằng cách nhấp vào ô bạn muốn nhập dữ liệu và nhập dữ liệu.

V. Tùy chọn nhập dữ liệu khác

Ngoài các phương pháp nhập dữ liệu được đề cập ở trên, Google Sheets cũng cung cấp một số tùy chọn nhập dữ liệu khác, chẳng hạn như:

 1. Nhập dữ liệu từ trang web

 2. Nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu

 3. Nhập dữ liệu từ các ứng dụng khác

VI. Một số mẹo nhập dữ liệu

Dưới đây là một số mẹo nhập dữ liệu vào Google Sheets:

 1. Nếu bạn đang nhập dữ liệu từ một tệp CSV hoặc tệp Excel, hãy đảm bảo rằng tệp dữ liệu có định dạng chính xác.

 2. Nếu bạn đang nhập dữ liệu từ một nguồn khác, chẳng hạn như một trang web, hãy đảm bảo rằng dữ liệu được định dạng theo cách mà Google Sheets có thể hiểu được.

 3. Nếu bạn cần nhập một lượng lớn dữ liệu, bạn có thể sử dụng hàm IMPORTRANGE để nhập dữ liệu từ một bảng tính khác.

Phương pháp nhập dữ liệu phù hợp nhất cho bạn sẽ phụ thuộc vào nguồn dữ liệu bạn muốn nhập.


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
476
Bài viết liên quan
Cách bật chế độ toàn màn hình trong Google Sheets
Hướng dẫn chi tiết từng bước cách bật chế độ toàn màn hình trong Google Sheets, giúp bạn tập trung vào bảng tính và thao tác dễ dàng hơn.