Cách sử dụng hàm IMPORTRANGE trong Google Sheets

Hàm IMPORTRANGE trong Google Sheets là một hàm giúp bạn trích xuất dữ liệu từ các bảng tính khác nhau mang vào bảng tính của bạn một cách đơn giản.

Cách sử dụng hàm IMPORTRANGE trong Google Sheets

I. Cú pháp của hàm IMPORTRANGE

 Hàm có cú pháp như sau:

=IMPORTRANGE(spreadsheet_key; range)

Trong đó:

  • spreadsheet_key là khóa bảng tính nguồn, có thể được tìm thấy trong URL của bảng tính.

  • range là dải ô trong bảng tính nguồn mà bạn muốn trích xuất dữ liệu.

Ví dụ:

Để trích xuất dữ liệu từ bảng tính "Thống kê doanh số" có khóa là "1234567890", từ dải ô A1 đến D100, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=IMPORTRANGE("1234567890"; "A1:D100")

Kết quả của công thức này sẽ là một dải ô chứa dữ liệu từ bảng tính nguồn, được hiển thị trong bảng tính hiện tại.

II. Một số lưu ý khi sử dụng hàm IMPORTRANGE

  • Hàm IMPORTRANGE chỉ có thể trích xuất dữ liệu từ các bảng tính được chia sẻ với bạn.

  • Hàm IMPORTRANGE sẽ không hoạt động nếu dữ liệu trích xuất có kích thước quá lớn.

  • Nếu bạn muốn trích xuất dữ liệu từ một dải ô có nhiều hơn 100.000 ô, bạn có thể sử dụng hàm IMPORTXML.

III. Một số ví dụ cụ thể về cách sử dụng hàm IMPORTRANGE

  • Trích xuất dữ liệu từ một dải ô duy nhất:

=IMPORTRANGE("1234567890"; "A1:B10")
  • Trích xuất dữ liệu từ một dải ô với nhiều trang tính:

=IMPORTRANGE("1234567890"; "Sheet1!A1:B10")
  • Trích xuất dữ liệu từ một dải ô với nhiều cột:

=IMPORTRANGE("1234567890"; "A1:D10")
  • Trích xuất dữ liệu từ một dải ô với nhiều hàng:

=IMPORTRANGE("1234567890"; "A1:A100")
  • Trích xuất dữ liệu từ một dải ô với nhiều hàng và nhiều cột:

=IMPORTRANGE("1234567890"; "A1:D100")

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm IMPORTRANGE trong Google Sheets.

Tham khảo thêm: Tất cả về hàm trong Google Sheets


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
435
Bài viết liên quan
Thao tác ngày và giờ trong Google Sheets
Tìm hiểu cách thao tác ngày và giờ trong Google Sheets với các hàm cơ bản và nâng cao, giúp bạn dễ dàng quản lý dữ liệu thời gian trong bảng tính.