Tính toán trong Google Sheets

Google Sheets cung cấp một loạt các hàm toán học giúp bạn dễ dàng thực hiện các phép tính trên dữ liệu của mình.

Tính toán trong Google Sheets

I. Các loại hàm toán học

Các hàm toán học trong Google Sheets được chia thành các loại sau:

 • Hàm số học: Thực hiện các phép tính số học cơ bản, chẳng hạn như cộng, trừ, nhân, chia, và phần trăm.

 • Hàm logic: Thực hiện các phép tính logic, chẳng hạn như so sánh hai giá trị hoặc kiểm tra điều kiện.

 • Hàm ngày tháng: Thực hiện các phép tính liên quan đến ngày tháng, chẳng hạn như tính ngày, tháng, năm, hoặc chênh lệch ngày tháng.

 • Hàm tài chính: Thực hiện các phép tính tài chính, chẳng hạn như tính lãi suất, chiết khấu, hoặc tiền lãi.

 • Hàm thống kê: Thực hiện các phép tính thống kê, chẳng hạn như tính tổng, trung bình, hoặc phương sai.

Cách sử dụng hàm toán học

 • Để sử dụng hàm toán học trong Google Sheets, bạn cần nhập cú pháp của hàm vào ô.

 • Cú pháp của hàm bao gồm tên hàm, các đối số của hàm, và dấu ngoặc đơn.

 • Ví dụ: để tính tổng của hai số, bạn có thể sử dụng hàm SUM như sau:

=SUM(A1, A2)
 • Trong ví dụ này, A1A2 là các ô chứa các số bạn muốn tính tổng.

II. Một số hàm toán học phổ biến

Dưới đây là một số hàm toán học phổ biến trong Google Sheets:

 • SUM: Tính tổng của các giá trị trong một dải ô.

 • AVERAGE: Tính trung bình của các giá trị trong một dải ô.

 • MAX: Trả về giá trị lớn nhất trong một dải ô.

 • MIN: Trả về giá trị nhỏ nhất trong một dải ô.

 • COUNT: Đếm số ô có giá trị trong một dải ô.

 • COUNTA: Đếm số ô có giá trị, bao gồm cả ô chứa văn bản.

 • IF: Thực hiện một hành động dựa trên một điều kiện.

 • AND: Trả về giá trị TRUE nếu tất cả các điều kiện đều được đáp ứng.

 • OR: Trả về giá trị TRUE nếu bất kỳ điều kiện nào được đáp ứng.

III. Một số mẹo sử dụng hàm toán học

Dưới đây là một số mẹo sử dụng hàm toán học trong Google Sheets:

 • Bạn có thể sử dụng hàm toán học trong các công thức khác nhau.

 • Bạn có thể sử dụng hàm toán học để tính toán các giá trị trong các ô khác.

 • Bạn có thể sử dụng hàm toán học để tạo các biểu đồ và đồ thị.

Các hàm toán học là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn thực hiện các phép tính trên dữ liệu của mình trong Google Sheets.

Bằng cách hiểu cách sử dụng các hàm toán học, bạn có thể tạo các bảng tính phức tạp và hữu ích.

Tham khảo thêm: Tất cả về hàm trong Google Sheets


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
564
Bài viết liên quan
Sử dụng Mail Merge trong Gmail để gửi email hàng loạt
Tìm hiểu cách sử dụng Mail Merge trong Gmail để gửi email hàng loạt cá nhân hóa cho nhiều người một cách dễ dàng.