Mẹo vặt Google Sheets

Google Sheets là một chương trình bảng tính được bao gồm như một phần của bộ phần mềm văn phòng dựa trên web miễn phí được cung cấp bởi Google.


Cách sử dụng hàm IMPORTRANGE trong Google Sheets

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-24 Jan 2024
Hàm IMPORTRANGE trong Google Sheets là một hàm giúp bạn trích xuất dữ liệu từ các bảng tính khác nhau mang vào bảng tính của bạn một cách đơn giản.
Google Sheets
419

Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Google Sheet

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-18 Nov 2023
Chỉ với vài bước đơn giản, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm giá trị trong bảng hoặc phạm vi của mình với hàm VLOOKUP.

Tất cả về hàm trong Google Sheets

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-17 Nov 2023
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại hàm trong Google Sheets, các hàm phổ biến, và cách sử dụng các hàm.

Mảng trong Google Sheets

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-17 Nov 2023
Bằng cách hiểu cách sử dụng mảng trong Google Sheets, bạn có thể tạo các bảng tính phức tạp và hiệu quả hơn.

Tham chiếu ô trong Google Sheets

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-17 Nov 2023
Tìm hiểu cách sử dụng tham chiếu ô trong Google Sheets, từ cơ bản đến nâng cao, giúp bạn thao tác dữ liệu hiệu quả hơn.

Hàm logic trong Google Sheets

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-16 Nov 2023
Hàm logic là một loại hàm đặc biệt trong Google Sheets giúp bạn kiểm tra điều kiện và trả về một giá trị dựa trên kết quả kiểm tra.

Thao tác tiền tệ trong Google Sheets

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-16 Nov 2023
Thao tác tiền tệ là một phần quan trọng của việc làm việc với bảng tính, Google Sheets cung cấp một loạt các hàm giúp bạn dễ dàng thao tác tiền tệ của mình.

Thao tác ngày và giờ trong Google Sheets

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-16 Nov 2023
Tìm hiểu cách thao tác ngày và giờ trong Google Sheets với các hàm cơ bản và nâng cao, giúp bạn dễ dàng quản lý dữ liệu thời gian trong bảng tính.

Thao tác văn bản trong Google Sheets

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-16 Nov 2023
Các hàm thao tác văn bản là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn thao tác văn bản của mình trong Google Sheets.

Thống kê trong Google Sheets

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-16 Nov 2023
Google Sheets cung cấp một loạt các hàm thống kê giúp bạn dễ dàng thực hiện các phép tính thống kê trên dữ liệu của mình.