Thao tác tiền tệ trong Google Sheets

Thao tác tiền tệ là một phần quan trọng của việc làm việc với bảng tính, Google Sheets cung cấp một loạt các hàm giúp bạn dễ dàng thao tác tiền tệ của mình.

Thao tác tiền tệ trong Google Sheets

I. Các loại hàm tiền tệ

Các hàm tiền tệ trong Google Sheets được chia thành các loại sau:

 • Hàm định dạng tiền tệ: Định dạng tiền tệ theo một định dạng cụ thể.

 • Hàm chuyển đổi tiền tệ: Chuyển đổi tiền tệ giữa các loại tiền tệ khác nhau.

 • Hàm tính toán tiền tệ: Tính toán các phép tính liên quan đến tiền tệ, chẳng hạn như tính lãi, giảm giá, hoặc tỷ giá hối đoái.

II. Cách sử dụng hàm tiền tệ

 • Để sử dụng hàm tiền tệ trong Google Sheets, bạn cần nhập cú pháp của hàm vào ô.

 • Cú pháp của hàm bao gồm tên hàm, các đối số của hàm, và dấu ngoặc đơn.

 • Ví dụ: để định dạng giá trị trong ô A1 là tiền tệ với hai chữ số thập phân, bạn có thể sử dụng hàm CURRENCY như sau:

=CURRENCY(A1, 2)

III. Một số hàm tiền tệ phổ biến

Dưới đây là một số hàm tiền tệ phổ biến trong Google Sheets:

 • CURRENCY: Định dạng một giá trị là tiền tệ với một số chữ số thập phân nhất định.

 • NUMBER: Định dạng một giá trị là số thập phân với một số chữ số thập phân nhất định.

 • TEXT: Định dạng một giá trị là văn bản.

 • FORMAT: Định dạng một giá trị theo một định dạng cụ thể.

 • TO_CURRENCY: Chuyển đổi một giá trị thành tiền tệ.

 • TO_NUMBER: Chuyển đổi một giá trị thành số thập phân.

 • TO_TEXT: Chuyển đổi một giá trị thành văn bản.

 • VALUE: Chuyển đổi một chuỗi văn bản thành giá trị.

IV. Thông tin thêm

Ngoài các hàm được đề cập ở trên, Google Sheets còn cung cấp một số hàm tiền tệ khác, chẳng hạn như:

 • DOLLAR: Định dạng một giá trị là tiền tệ với hai chữ số thập phân, sử dụng ký hiệu đô la Mỹ.

 • EURO: Định dạng một giá trị là tiền tệ với hai chữ số thập phân, sử dụng ký hiệu euro.

 • YEN: Định dạng một giá trị là tiền tệ với hai chữ số thập phân, sử dụng ký hiệu yên Nhật.

 • POUND: Định dạng một giá trị là tiền tệ với hai chữ số thập phân, sử dụng ký hiệu bảng Anh.

 • CONVERT: Chuyển đổi một giá trị từ một loại tiền tệ sang một loại tiền tệ khác.

Các hàm này có thể được sử dụng để thực hiện các thao tác tiền tệ phức tạp hơn.

V. Ví dụ cụ thể

 • Giả sử bạn có một bảng tính theo dõi doanh số bán hàng của một công ty, bảng tính có một cột cho giá bán của mỗi mặt hàng, bạn muốn định dạng cột này là tiền tệ với hai chữ số thập phân.

 • Bạn có thể sử dụng hàm CURRENCY như sau:

=CURRENCY(A1, 2)
 • Trong ví dụ này, A1 là ô chứa giá bán của mặt hàng đầu tiên.

 • Nếu bạn muốn chuyển đổi giá bán trong ô A1 sang đô la Mỹ, bạn có thể sử dụng hàm CONVERT như sau:

=CONVERT(A1, "EUR", "USD")
 • Trong ví dụ này, "EUR" là mã tiền tệ cho euro và "USD" là mã tiền tệ cho đô la Mỹ.

Tham khảo thêm: Tất cả về hàm trong Google Sheets


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
556
Bài viết liên quan
Hướng dẫn sử dụng hàm IMAGE trong Google Sheets
Hướng dẫn chi tiết từng bước cách sử dụng hàm IMAGE trong Google Sheets để chèn hình ảnh vào ô tính.