Danh sách phím tắt trong Google Sheets

Danh sách đầy đủ các phím tắt trong Google Sheets, được tổ chức thành các nhóm chức năng, giúp bạn dễ dàng tìm thấy phím tắt bạn cần.

Danh sách phím tắt trong Google Sheets

I. Các nhóm phím tắt

1. Điều hướng

 • Ctrl + Home: Chuyển đến ô đầu tiên của bảng tính

 • Ctrl + End: Chuyển đến ô cuối cùng của bảng tính

 • Ctrl + phím mũi tên: Di chuyển đến ô tiếp theo hoặc trước đó theo hướng mũi tên

 • Alt + phím mũi tên: Di chuyển đến ô đầu tiên của hàng hoặc cột tiếp theo theo hướng mũi tên

 • Ctrl + Shift + phím mũi tên: Chọn ô tiếp theo hoặc trước đó theo hướng mũi tên

 • Alt + Shift + phím mũi tên: Chọn hàng hoặc cột tiếp theo theo hướng mũi tên

 • Ctrl + PageUp: Cuộn lên một trang

 • Ctrl + PageDown: Cuộn xuống một trang

 • Ctrl + Shift + PageUp: Chọn một vùng dữ liệu lên một trang

 • Ctrl + Shift + PageDown: Chọn một vùng dữ liệu xuống một trang

2. Định dạng

 • Ctrl + B: Chữ in đậm

 • Ctrl + I: Chữ in nghiêng

 • Ctrl + U: Chữ gạch chân

 • Ctrl + 1: Định dạng số

 • Ctrl + 2: Định dạng tiền tệ

 • Ctrl + 3: Định dạng phần trăm

 • Ctrl + 4: Định dạng ngày/giờ

 • Ctrl + 5: Định dạng số thập phân

 • Ctrl + 6: Định dạng số nhị phân

 • Ctrl + 7: Định dạng số bát phân

 • Ctrl + 8: Định dạng số thập lục phân

 • Ctrl + Alt + 1: Định dạng số chuẩn

 • Ctrl + Alt + 2: Định dạng số khoa học

 • Ctrl + Alt + 3: Định dạng số định dạng

 • Ctrl + Alt + 4: Định dạng số thập phân

 • Ctrl + Alt + 5: Định dạng số nhị phân

 • Ctrl + Alt + 6: Định dạng số bát phân

 • Ctrl + Alt + 7: Định dạng số thập lục phân

 • Ctrl + Alt + 8: Định dạng số ký tự

3. Công thức

 • Ctrl + Shift + =: Chèn công thức vào ô

 • Ctrl + Enter: Chèn công thức vào ô và di chuyển xuống ô tiếp theo

 • Alt + Enter: Chèn công thức vào ô và di chuyển lên ô tiếp theo

 • F2: Chỉnh sửa công thức trong ô

4. Tiện ích

 • Ctrl + Shift + F: Tìm kiếm và thay thế

 • Ctrl + A: Chọn tất cả

 • Ctrl + C: Sao chép

 • Ctrl + V: Dán

 • Ctrl + X: Cắt

 • Ctrl + Z: Hoàn tác

 • Ctrl + Y: Lặp lại

 • Alt + F1: Mở cửa sổ công thức

 • Alt + F9: Tính toán bảng tính

 • Alt + F10: Mở menu ngữ cảnh

5. Các phím tắt khác

 • Tab: Di chuyển sang ô tiếp theo

 • Shift + Tab: Di chuyển sang ô trước đó

 • Esc: Thoát khỏi chế độ chỉnh sửa

 • Enter: Hoàn thành nhập liệu

 • Space: Nhập một khoảng trắng

 • Delete: Xóa nội dung của ô

 • Backspace: Xóa nội dung của ô theo hướng ngược lại

 • F1: Mở cửa sổ trợ giúp

II. Một số lưu ý

 • Một số phím tắt có thể không hoạt động đối với tất cả ngôn ngữ hoặc bàn phím.

 • Để xem danh sách phím tắt trong Google Sheets, hãy nhấn Ctrl + / (máy chạy Windows, Chrome OS) hoặc  + / (máy Mac).

Tham khảo thêm: Tất cả về hàm trong Google Sheets


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
507
Bài viết liên quan
Chỉnh sửa và định dạng dữ liệu trong Google Sheets
Google Sheets cung cấp nhiều tùy chọn định dạng để giúp bạn làm cho dữ liệu của mình trông đẹp và dễ đọc hơn.