Danh sách phím tắt trong Google Sheets

Danh sách đầy đủ các phím tắt trong Google Sheets, được tổ chức thành các nhóm chức năng, giúp bạn dễ dàng tìm thấy phím tắt bạn cần.

Danh sách phím tắt trong Google Sheets

Điều hướng

 1. Ctrl + Home: Chuyển đến ô đầu tiên của bảng tính
 2. Ctrl + End: Chuyển đến ô cuối cùng của bảng tính
 3. Ctrl + phím mũi tên: Di chuyển đến ô tiếp theo hoặc trước đó theo hướng mũi tên
 4. Alt + phím mũi tên: Di chuyển đến ô đầu tiên của hàng hoặc cột tiếp theo theo hướng mũi tên
 5. Ctrl + Shift + phím mũi tên: Chọn ô tiếp theo hoặc trước đó theo hướng mũi tên
 6. Alt + Shift + phím mũi tên: Chọn hàng hoặc cột tiếp theo theo hướng mũi tên
 7. Ctrl + PageUp: Cuộn lên một trang
 8. Ctrl + PageDown: Cuộn xuống một trang
 9. Ctrl + Shift + PageUp: Chọn một vùng dữ liệu lên một trang
 10. Ctrl + Shift + PageDown: Chọn một vùng dữ liệu xuống một trang

Định dạng

 1. Ctrl + B: Chữ in đậm
 2. Ctrl + I: Chữ in nghiêng
 3. Ctrl + U: Chữ gạch chân
 4. Ctrl + 1: Định dạng số
 5. Ctrl + 2: Định dạng tiền tệ
 6. Ctrl + 3: Định dạng phần trăm
 7. Ctrl + 4: Định dạng ngày/giờ
 8. Ctrl + 5: Định dạng số thập phân
 9. Ctrl + 6: Định dạng số nhị phân
 10. Ctrl + 7: Định dạng số bát phân
 11. Ctrl + 8: Định dạng số thập lục phân
 12. Ctrl + Alt + 1: Định dạng số chuẩn
 13. Ctrl + Alt + 2: Định dạng số khoa học
 14. Ctrl + Alt + 3: Định dạng số định dạng
 15. Ctrl + Alt + 4: Định dạng số thập phân
 16. Ctrl + Alt + 5: Định dạng số nhị phân
 17. Ctrl + Alt + 6: Định dạng số bát phân
 18. Ctrl + Alt + 7: Định dạng số thập lục phân
 19. Ctrl + Alt + 8: Định dạng số ký tự

Công thức

 1. Ctrl + Shift + =: Chèn công thức vào ô
 2. Ctrl + Enter: Chèn công thức vào ô và di chuyển xuống ô tiếp theo
 3. Alt + Enter: Chèn công thức vào ô và di chuyển lên ô tiếp theo
 4. F2: Chỉnh sửa công thức trong ô

Tiện ích

 1. Ctrl + Shift + F: Tìm kiếm và thay thế
 2. Ctrl + A: Chọn tất cả
 3. Ctrl + C: Sao chép
 4. Ctrl + V: Dán
 5. Ctrl + X: Cắt
 6. Ctrl + Z: Hoàn tác
 7. Ctrl + Y: Lặp lại
 8. Alt + F1: Mở cửa sổ công thức
 9. Alt + F9: Tính toán bảng tính
 10. Alt + F10: Mở menu ngữ cảnh

Các phím tắt khác

 1. Tab: Di chuyển sang ô tiếp theo
 2. Shift + Tab: Di chuyển sang ô trước đó
 3. Esc: Thoát khỏi chế độ chỉnh sửa
 4. Enter: Hoàn thành nhập liệu
 5. Space: Nhập một khoảng trắng
 6. Delete: Xóa nội dung của ô
 7. Backspace: Xóa nội dung của ô theo hướng ngược lại
 8. F1: Mở cửa sổ trợ giúp

Lưu ý

 1. Một số phím tắt có thể không hoạt động đối với tất cả ngôn ngữ hoặc bàn phím.
 2. Để xem danh sách phím tắt trong Google Sheets, hãy nhấn Ctrl + / (máy chạy Windows, Chrome OS) hoặc ⌘ + / (máy Mac).

Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
282
Bài viết liên quan
Tất cả về hàm trong Google Sheets
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại hàm trong Google Sheets, các hàm phổ biến, và cách sử dụng các hàm.