Thao tác văn bản trong Google Sheets

Các hàm thao tác văn bản là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn thao tác văn bản của mình trong Google Sheets.

Thao tác văn bản trong Google Sheets

I. Các loại hàm thao tác văn bản

Các hàm thao tác văn bản trong Google Sheets được chia thành các loại sau:

 • Hàm hợp nhất chuỗi: Hợp nhất hai hoặc nhiều chuỗi văn bản thành một chuỗi.

 • Hàm cắt chuỗi: Cắt một chuỗi văn bản từ một vị trí cụ thể.

 • Hàm thay thế chuỗi: Thay thế một chuỗi văn bản bằng một chuỗi văn bản khác.

 • Hàm tìm kiếm và thay thế: Tìm kiếm và thay thế văn bản hoặc giá trị trong một dải ô.

 • Hàm chỉnh sửa văn bản: Chỉnh sửa văn bản trong một chuỗi, chẳng hạn như chuyển đổi chữ hoa chữ thường hoặc loại bỏ khoảng trắng thừa.

II. Cách sử dụng hàm thao tác văn bản

 • Để sử dụng hàm thao tác văn bản trong Google Sheets, bạn cần nhập cú pháp của hàm vào ô.

 • Cú pháp của hàm bao gồm tên hàm, các đối số của hàm, và dấu ngoặc đơn.

 • Ví dụ: để hợp nhất hai chuỗi văn bản "Hello" và "World" thành một chuỗi, bạn có thể sử dụng hàm CONCATENATE như sau:

=CONCATENATE("Hello", "World")
 • Trong ví dụ này, "Hello" và "World" là các chuỗi văn bản bạn muốn hợp nhất.

III. Một số hàm thao tác văn bản phổ biến

Dưới đây là một số hàm thao tác văn bản phổ biến trong Google Sheets:

 • CONCATENATE: Hợp nhất hai hoặc nhiều chuỗi văn bản thành một chuỗi.

 • LEFT: Trả về một chuỗi ký tự từ đầu của một chuỗi.

 • RIGHT: Trả về một chuỗi ký tự từ cuối của một chuỗi.

 • MID: Trả về một chuỗi ký tự từ một vị trí cụ thể trong một chuỗi.

 • SEARCH: Trả về vị trí của văn bản trong một chuỗi, bắt đầu từ vị trí được chỉ định.

 • FIND: Trả về vị trí của văn bản trong một chuỗi.

 • REPLACE: Thay thế văn bản trong một chuỗi bằng văn bản khác.

 • UPPER: Chuyển đổi văn bản thành chữ hoa.

 • LOWER: Chuyển đổi văn bản thành chữ thường.

 • TRIM: Loại bỏ khoảng trắng thừa khỏi văn bản.

IV. Thông tin thêm

Ngoài các hàm được đề cập ở trên, Google Sheets còn cung cấp một số hàm thao tác văn bản khác, chẳng hạn như:

 • LENGTH: Trả về độ dài của một chuỗi văn bản.

 • ISNUMBER: Trả về giá trị TRUE nếu một chuỗi là một số.

 • ISTEXT: Trả về giá trị TRUE nếu một chuỗi là văn bản.

 • ISBLANK: Trả về giá trị TRUE nếu một ô trống.

Các hàm này có thể được sử dụng để thực hiện các thao tác văn bản phức tạp hơn.

Tham khảo thêm: Tất cả về hàm trong Google Sheets


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
515
Bài viết liên quan
Cách sử dụng templates trong Google Sheets
Hướng dẫn chi tiết từng bước cách sử dụng templates trong Google Sheets để bắt đầu với bảng tính mới nhanh chóng và hiệu quả.