Cách chèn Google Sheets sang Docs

Bạn có biết rằng chỉ cần một vài bước đơn giản, bạn có thể chèn bảng hoặc biểu đồ Google Sheets vào tài liệu Docs của mình?

Cách chèn Google Sheets sang Docs

1. Chèn bảng Google Sheets

Bạn có thể chèn bảng Google Sheets vào Docs theo các bước sau:

 1. Mở bảng tính Google Sheets mà bạn muốn chèn.
 2. Chọn phạm vi dữ liệu mà bạn muốn chèn.
 3. Sao chép phạm vi dữ liệu bằng cách nhấn Ctrl + C hoặc ⌘ + C.
 4. Mở tài liệu Docs mà bạn muốn chèn bảng.
 5. Đặt con trỏ vào vị trí mà bạn muốn chèn bảng.
 6. Dán dữ liệu bằng cách nhấn Ctrl + V hoặc ⌘ + V.

Bạn cũng có thể chèn bảng Google Sheets bằng cách sử dụng menu Chèn trong Docs.

 1. Mở tài liệu Docs mà bạn muốn chèn bảng.
 2. Nhấp vào Chèn > Bảng.
 3. Trong menu thả xuống, chọn Chèn từ Google Trang tính.
 4. Chọn bảng tính mà bạn muốn chèn.
 5. Nhấp vào Chọn.

2. Chèn biểu đồ Google Sheets

Bạn có thể chèn biểu đồ Google Sheets vào Docs theo các bước sau:

 1. Mở bảng tính Google Sheets có biểu đồ mà bạn muốn chèn.
 2. Nhấp vào biểu đồ.
 3. Nhấp vào Chèn > Biểu đồ.
 4. Trong menu thả xuống, chọn Từ trang tính.
 5. Chọn bảng tính mà bạn muốn chèn biểu đồ.
 6. Nhấp vào Chọn.

Biểu đồ sẽ được chèn vào tài liệu Docs của bạn, bạn có thể chỉnh sửa kích thước, vị trí và các tùy chọn của biểu đồ.

Lưu ý

 1. Khi bạn chèn bảng hoặc biểu đồ Google Sheets vào Docs, dữ liệu sẽ được sao chép sang Docs.
 2. Nếu bạn thực hiện thay đổi đối với dữ liệu trong bảng tính gốc, thay đổi đó sẽ không được phản ánh trong Docs.
 3. Nếu bạn muốn dữ liệu trong bảng hoặc biểu đồ Google Sheets được cập nhật tự động trong Docs, bạn có thể liên kết bảng hoặc biểu đồ với bảng tính gốc. Để làm điều này, hãy nhấp chuột phải vào bảng hoặc biểu đồ đã chèn và chọn Liên kết với tệp gốc.

Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
268
Bài viết liên quan
Thống kê trong Google Sheets
Google Sheets cung cấp một loạt các hàm thống kê giúp bạn dễ dàng thực hiện các phép tính thống kê trên dữ liệu của mình.