Reset Windows Firewall Rules về trạng thái mặc định

Hướng dẫn cách reset Windows Firewall Rules về trạng thái mặc định để khắc phục sự cố bằng Control Panel và Command Prompt cùng với lưu ý khi thực hiện.

Reset Windows Firewall Rules về trạng thái mặc định

I. Khi nào cần reset Windows Firewall Rules?

Có một số trường hợp bạn cần reset Windows Firewall Rules về trạng thái mặc định ban đầu, bao gồm:

1. Khi gặp sự cố với Windows Firewall

Nếu bạn gặp sự cố với Windows Firewall, chẳng hạn như không thể kết nối Internet hoặc không thể truy cập một ứng dụng hoặc dịch vụ nào đó, bạn có thể thử reset Windows Firewall Rules để khắc phục sự cố.

2. Khi đã thay đổi cài đặt Windows Firewall

Nếu bạn đã thay đổi cài đặt Windows Firewall và muốn khôi phục về trạng thái ban đầu, bạn có thể thử reset Windows Firewall Rules.

3. Khi đã cài đặt một chương trình mới

Nếu bạn đã cài đặt một chương trình mới và muốn Windows Firewall cho phép chương trình đó truy cập Internet, bạn có thể thử reset Windows Firewall Rules.

II. Cách reset Windows Firewall Rules

Để reset tường lửa Windows về trạng thái mặc định ban đầu, bạn có thể thực hiện theo hai cách:

Cách 1: Sử dụng Control Panel

  1. Mở Control Panel.

  2. Nhấp vào System and Security.

  3. Nhấp vào Windows Firewall.

  4. Trong ngăn bên trái, nhấp vào Restore defaults.

  5. Nhấp vào Restore defaults một lần nữa để xác nhận.

Cách 2: Sử dụng Command Prompt

  1. Mở Command Prompt với quyền admin.

  2. Nhập lệnh sau và nhấn Enter:

netsh advfirewall reset

Windows sẽ tự động reset Windows Firewall Rules về trạng thái mặc định ban đầu.

III. Lưu ý khi reset Windows Firewall Rules

Khi bạn reset Windows Firewall Rules, tất cả các cài đặt tùy chỉnh của bạn sẽ bị xóa.

  • Điều này bao gồm các cài đặt cho phép các ứng dụng và dịch vụ cụ thể truy cập Internet.

Sau khi reset Windows Firewall Rules, bạn sẽ cần định cấu hình lại Windows Firewall để cho phép các ứng dụng và dịch vụ mà bạn muốn truy cập Internet.

  • Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng Control Panel hoặc Command Prompt.

Tham khảo thêm: Tắt tường lửa Windows 10: Cách làm và lưu ý


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
108
Bài viết liên quan
Cách sửa lỗi Windows 10 không có Enhancements
Tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục lỗi Windows 10 không có Enhancements, bao gồm các cách đơn giản và hiệu quả.