Sửa lỗi A Duplicate Name Exists On the Network trên Windows

Sửa lỗi không truy cập được mạng, chia sẻ tệp hoặc máy in do trùng tên máy tính. Hướng dẫn chi tiết cách đổi tên máy tính và cập nhật WINS.

Sửa lỗi A Duplicate Name Exists On the Network trên Windows

I. Tổng quan về lỗi "A Duplicate Name Exists On the Network"

Lỗi “A Duplicate Name Exists On the Network” xuất hiện khi hai hoặc nhiều thiết bị trên mạng có cùng tên.

Điều này có thể gây ra nhiều vấn đề, chẳng hạn như không thể truy cập vào các thiết bị khác, chia sẻ tệp hoặc kết nối với máy in.

II. Các bước để khắc phục lỗi

1. Xác định hai thiết bị có cùng tên

 • Mở Control Panel trên mỗi thiết bị.

 • Chọn System and Security > System.

 • Tìm kiếm Computer name, domain, and workgroup settings.

 • Kiểm tra Computer name.

2. Thay đổi tên máy tính

 • Trên một trong hai thiết bị, nhấp vào Change settings.

 • Nhập tên mới cho máy tính.

 • Nhấp vào Change.

 • Khởi động lại máy tính.

3. Cập nhật cơ sở dữ liệu WINS (tùy chọn)

Nếu bạn đang sử dụng Windows Server, hãy cập nhật cơ sở dữ liệu WINS để loại bỏ bất kỳ tham chiếu nào đến tên cũ.

 • Mở Windows Server Manager.

 • Chọn Tools > Windows Server Backup.

 • Chọn Local Backup.

 • Nhấp vào More Actions > Manage Restore Points.

 • Chọn Advanced Restore.

 • Chọn System State.

 • Nhấp vào Next.

 • Chọn Next một lần nữa.

 • Chọn Finish.

4. Khởi động lại bộ định tuyến (tùy chọn)

 • Khởi động lại bộ định tuyến có thể giúp giải quyết vấn đề nếu lỗi do bộ nhớ cache DNS bị lỗi.

 • Rút phích cắm bộ định tuyến khỏi ổ cắm điện trong 30 giây.

 • Cắm lại bộ định tuyến và đợi cho đến khi nó khởi động hoàn toàn.

III. Lưu ý quan trọng

 • Sau khi thay đổi tên máy tính, bạn có thể cần cập nhật các cài đặt khác, chẳng hạn như cài đặt chia sẻ tệp và máy in.

 • Nếu bạn không thể thay đổi tên máy tính, hãy liên hệ với quản trị viên mạng của bạn.

Có thể bạn sẽ thích: Cách chia sẻ máy in qua WiFi trên máy tính Windows 10


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
215
Bài viết liên quan
Cách thay đổi độ phân giải màn hình trên máy Mac
Hướng dẫn chi tiết cách thay đổi độ phân giải màn hình trên máy Mac, bao gồm cả màn hình tích hợp và màn hình ngoài.