Tổng hợp tất cả phím tắt cmd (Command Prompt) thông dụng trên Windows

Các phím tắt cmd (Command Prompt) thông dụng trên Windows, bao gồm các phím tắt cơ bản và phím tắt nâng cao, giúp bạn sử dụng Command Prompt hiệu quả hơn.

Tổng hợp tất cả phím tắt cmd (Command Prompt) thông dụng trên Windows

I. Các phím tắt cơ bản

Phím tắtMô tảNgữ cảnh
Ctrl + AChọn tất cả văn bản trong cửa sổ Command PromptBất kỳ ngữ cảnh nào
Ctrl + CSao chép văn bản đã chọnBất kỳ ngữ cảnh nào
Ctrl + VDán văn bản đã sao chépBất kỳ ngữ cảnh nào
Ctrl + XCắt văn bản đã chọnBất kỳ ngữ cảnh nào
Ctrl + ZHủy bỏ lệnh hiệnKhi đang nhập lệnh
Ctrl + RThực thi lại lệnh trước đóKhi lệnh hiện đang được thực thi
F5Làm mới màn hình Command PromptBất kỳ ngữ cảnh nào
TabHoàn thành tự động tên lệnh hoặc đường dẫnKhi đang nhập lệnh
Di chuyển lên một dòng trong lịch sử lệnhKhi đang nhập lệnh
Di chuyển xuống một dòng trong lịch sử lệnhKhi đang nhập lệnh
Ctrl + PgUpDi chuyển lên một trang trong lịch sử lệnhKhi đang nhập lệnh
Ctrl + PgDownDi chuyển xuống một trang trong lịch sử lệnhKhi đang nhập lệnh
HomeDi chuyển đến đầu dòng hiện tạiBất kỳ ngữ cảnh nào
EndDi chuyển đến cuối dòng hiện tạiBất kỳ ngữ cảnh nào
Ctrl + HomeDi chuyển đến đầu cửa sổ Command PromptBất kỳ ngữ cảnh nào
Ctrl + EndDi chuyển đến cuối cửa sổ Command PromptBất kỳ ngữ cảnh nào
Di chuyển một ký tự về phía trướcBất kỳ ngữ cảnh nào
Di chuyển một ký tự về phía sauBất kỳ ngữ cảnh nào
Ctrl + ←Di chuyển một từ về phía trướcBất kỳ ngữ cảnh nào
Ctrl + →Di chuyển một từ về phía sauBất kỳ ngữ cảnh nào
Ctrl + KXóa ký tự hiện tạiBất kỳ ngữ cảnh nào
Ctrl + YThay thế ký tự hiện tạiBất kỳ ngữ cảnh nào
Ctrl + UXóa tất cả các ký tự từ vị trí hiện tại đến đầu dòngBất kỳ ngữ cảnh nào
Ctrl + WXóa từ hiện tạiBất kỳ ngữ cảnh nào
Ctrl + LXóa tất cả văn bản trong cửa sổ Command PromptBất kỳ ngữ cảnh nào
Ctrl + IIn đậm văn bản được chọnBất kỳ ngữ cảnh nào
Ctrl + UGạch chân văn bản được chọnBất kỳ ngữ cảnh nào
Ctrl + BIn nghiêng văn bản được chọnBất kỳ ngữ cảnh nào
Ctrl + MCăn lề trái văn bản được chọnBất kỳ ngữ cảnh nào
Ctrl + ECăn lề phải văn bản được chọnBất kỳ ngữ cảnh nào
Ctrl + JCăn lề giữa văn bản được chọnBất kỳ ngữ cảnh nào
Ctrl + KChèn một dấu ngắt dòng vào vị trí hiện tạiBất kỳ ngữ cảnh nào
Ctrl + HTìm và thay thế văn bảnBất kỳ ngữ cảnh nào
Ctrl + FTìm văn bảnBất kỳ ngữ cảnh nào
Shift + F10Mở menu ngữ cảnh của cửa sổ Command PromptBất kỳ ngữ cảnh nào
Alt + EnterMở cửa sổ thuộc tính của cửa sổ Command PromptBất kỳ ngữ cảnh nào
Alt + F4Đóng cửa sổ Command PromptBất kỳ ngữ cảnh nào

II. Các phím tắt nâng cao

Phím tắtMô tảNgữ cảnh
Ctrl + Shift + NMở một cửa sổ Command Prompt mớiBất kỳ ngữ cảnh nào
Ctrl + Shift + TMở một tab mới trong cửa sổ Command Prompt hiện tạiBất kỳ ngữ cảnh nào
Ctrl + CHủy bỏ lệnh hiện tạiKhi lệnh hiện đang được thực thi

Tham khảo thêm: Các phím tắt hữu ích trên Windows


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
531
Bài viết liên quan
Hướng dẫn sửa lỗi “not recognized as an internal or external command”
Lỗi “not recognized as an internal or external command” xảy ra khi CMD không thể tìm thấy chương trình hoặc lệnh mà bạn đang cố gắng chạy trong Windows.