Top 13 phần mềm đọc file PDF miễn phí tốt nhất 2024

File PDF (Portable Document Format) là một định dạng tài liệu phổ biến được sử dụng để lưu trữ văn bản, hình ảnh, và các loại dữ liệu khác.

Top 13 phần mềm đọc file PDF miễn phí tốt nhất 2024

I. Danh sách các phần mềm

1. Foxit Reader

 • Foxit Reader là một trong những phần mềm đọc file PDF phổ biến nhất.

 • Phần mềm này cung cấp các tính năng cơ bản như xem, in, và chỉnh sửa file PDF.

 • Ngoài ra, Foxit Reader còn hỗ trợ các tính năng nâng cao như bảo mật, chuyển đổi, và chú thích.

2. Adobe Acrobat Reader DC

 • Adobe Acrobat Reader DC là phần mềm đọc file PDF chính thức của Adobe.

 • Phần mềm này cung cấp các tính năng đầy đủ và mạnh mẽ để xem, tạo, chỉnh sửa, và bảo vệ file PDF.

3. Sumatra PDF

 • Sumatra PDF là một phần mềm đọc file PDF nhỏ gọn và nhẹ.

 • Phần mềm này cung cấp các tính năng cơ bản như xem, in, và chú thích file PDF.

4. PDF-XChange Viewer

 • PDF-XChange Viewer là một phần mềm đọc file PDF miễn phí với nhiều tính năng.

 • Phần mềm này cung cấp các tính năng cơ bản như xem, in, và chỉnh sửa file PDF.

 • Ngoài ra, PDF-XChange Viewer còn hỗ trợ các tính năng nâng cao như bảo mật, chuyển đổi, và chú thích.

5. Nitro Reader

 • Nitro Reader là một phần mềm đọc file PDF miễn phí với nhiều tính năng.

 • Phần mềm này cung cấp các tính năng cơ bản như xem, in, và chỉnh sửa file PDF.

 • Ngoài ra, Nitro Reader còn hỗ trợ các tính năng nâng cao như bảo mật, chuyển đổi, và chú thích.

6. Evince

 • Evince là một phần mềm đọc file PDF miễn phí được phát triển bởi cộng đồng Linux.

 • Phần mềm này cung cấp các tính năng cơ bản như xem, in, và chú thích file PDF.

7. Okular

 • Okular là một phần mềm đọc file PDF miễn phí được phát triển bởi cộng đồng KDE.

 • Phần mềm này cung cấp các tính năng cơ bản như xem, in, và chú thích file PDF.

8. Xodo PDF Reader

 • Xodo PDF Reader là một phần mềm đọc file PDF miễn phí được phát triển bởi cộng đồng Xodo.

 • Phần mềm này cung cấp các tính năng cơ bản như xem, in, và chú thích file PDF.

 • Ngoài ra, Xodo PDF Reader còn hỗ trợ các tính năng nâng cao như cộng tác và ghi chú.

9. PDFsam Basic

 • PDFsam Basic là một phần mềm miễn phí để chia nhỏ, gộp, và chỉnh sửa file PDF.

 • Phần mềm này cung cấp các tính năng cơ bản để chia nhỏ, gộp, và chỉnh sửa file PDF.

10. Sejda PDF Editor

 • Sejda PDF Editor là một phần mềm miễn phí để chỉnh sửa file PDF.

 • Phần mềm này cung cấp các tính năng cơ bản để chỉnh sửa file PDF, chẳng hạn như thêm văn bản, hình ảnh, và chú thích.

11. PDF2Go

 • PDF2Go là một dịch vụ trực tuyến miễn phí để chuyển đổi, hợp nhất, và chia nhỏ file PDF.

 • Dịch vụ này cung cấp các tính năng cơ bản để chuyển đổi, hợp nhất, và chia nhỏ file PDF.

12. SmallPDF

 • SmallPDF là một dịch vụ trực tuyến miễn phí để chỉnh sửa, chuyển đổi, và hợp nhất file PDF.

 • Dịch vụ này cung cấp các tính năng cơ bản để chỉnh sửa, chuyển đổi, và hợp nhất file PDF.

13. PDFescape

 • PDFescape là một phần mềm miễn phí để chỉnh sửa file PDF.

 • Phần mềm này cung cấp các tính năng cơ bản để chỉnh sửa file PDF, chẳng hạn như thêm văn bản, hình ảnh, và chú thích.

II. Lựa chọn phần mềm đọc file PDF phù hợp

Khi lựa chọn phần mềm đọc file PDF phù hợp, bạn cần cân nhắc các yếu tố sau:

 • Yêu cầu của bạn: Bạn cần phần mềm đọc file PDF có những tính năng gì? Bạn có cần các tính năng nâng cao như bảo mật, chuyển đổi, hoặc chú thích không?

 • Hệ điều hành và thiết bị của bạn: Phần mềm đọc file PDF có hỗ trợ hệ điều hành và thiết bị của bạn không?

Có thể bạn sẽ cần:


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
547
Bài viết liên quan
Mạng WLAN: Nền tảng kết nối của các thiết bị cục bộ
Tổng quan về mạng WLAN, bao gồm cơ chế hoạt động, các dịch vụ, tiêu chuẩn và giao thức, thách thức và vấn đề, cũng như tương lai và phát triển của mạng.