8 cách xuống dòng trong Excel nhanh gọn đơn giản

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xuống dòng trong Excel bằng 8 cách khác nhau, từ cách đơn giản nhất đến cách phức tạp hơn.

8 cách xuống dòng trong Excel nhanh gọn đơn giản

1. Sử dụng tổ hợp phím Alt + Enter

Đây là cách xuống dòng trong Excel phổ biến nhất.

Để sử dụng cách này, hãy đặt con trỏ chuột tại vị trí bạn muốn xuống dòng, sau đó nhấn tổ hợp phím Alt + Enter.

Excel sẽ tự động xuống dòng ở vị trí con trỏ chuột.

2. Sử dụng tính năng Wrap Text

Tính năng Wrap Text cho phép bạn tự động xuống dòng văn bản trong một ô.

Để sử dụng tính năng này, hãy chọn ô bạn muốn xuống dòng, sau đó nhấp vào Home > Wrap Text.

3. Sử dụng hàm CHAR

Hàm CHAR cho phép bạn chèn ký tự ngắt dòng vào một ô.

Để sử dụng hàm này, hãy nhập công thức sau vào ô bạn muốn xuống dòng:

=CHAR(10)

4. Sử dụng hàm TRIM

Hàm TRIM cho phép bạn loại bỏ khoảng trắng thừa khỏi một chuỗi ký tự.

Để sử dụng hàm này, hãy nhập công thức sau vào ô bạn muốn xuống dòng:

=TRIM(A1 & CHAR(10) & A2)

Trong công thức này, A1 và A2 là hai ô chứa văn bản bạn muốn xuống dòng.

5. Sử dụng Find & Replace

Tính năng Find & Replace cho phép bạn thay thế một ký tự hoặc chuỗi ký tự bằng một ký tự hoặc chuỗi ký tự khác.

Để sử dụng tính năng này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhấp vào Home > Find & Select > Find.
 2. Trong hộp thoại Find, nhập ký tự ngắt dòng (10) vào trường What.
 3. Nhấp vào Replace.
 4. Trong hộp thoại Replace, nhập văn bản bạn muốn xuống dòng vào trường What.
 5. Nhấp vào Find Next.
 6. Khi Excel tìm thấy ký tự ngắt dòng, hãy nhấp vào Replace.
 7. Lặp lại các bước 6 và 7 cho đến khi Excel tìm thấy tất cả các ký tự ngắt dòng bạn muốn xuống dòng.

6. Sử dụng chức năng căn lề Justify

Chức năng căn lề Justify cho phép bạn căn chỉnh văn bản trong một ô theo cả hai lề.

Để sử dụng chức năng này, hãy chọn ô bạn muốn xuống dòng, sau đó nhấp vào Home > Alignment > Justify.

7. Sử dụng hàm SUBSTITUTE

Hàm SUBSTITUTE cho phép bạn thay thế một ký tự hoặc chuỗi ký tự bằng một ký tự hoặc chuỗi ký tự khác.

Để sử dụng hàm này, hãy nhập công thức sau vào ô bạn muốn xuống dòng:

=SUBSTITUTE(A1, " ", CHAR(10), 1)

Trong công thức này, A1 là ô chứa văn bản bạn muốn xuống dòng.

8. Sử dụng công cụ Text to Columns

Công cụ Text to Columns cho phép bạn chuyển đổi văn bản từ định dạng một cột sang nhiều cột.

Để sử dụng công cụ này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Chọn ô hoặc dải ô chứa văn bản bạn muốn xuống dòng.
 2. Nhấp vào Data > Text to Columns.
 3. Trong hộp thoại Text to Columns, chọn Delimited.
 4. Nhấp vào Next.
 5. Trong hộp thoại Additional delimiters, chọn Space.
 6. Nhấp vào Finish.

Excel sẽ chuyển đổi văn bản thành nhiều cột.

Mỗi cột sẽ chứa một dòng văn bản.


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
424
Bài viết liên quan
Hướng dẫn sử dụng hàm COUNT và COUNTA trong Excel
Hàm COUNT và COUNTA trong Microsoft Excel là hai công cụ quan trọng giúp bạn đếm số lượng ô có giá trị trong một phạm vi.