Hướng dẫn sử dụng hàm AVERAGE trong Excel

Hàm AVERAGE trong Microsoft Excel là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn tính giá trị trung bình của một loạt các số nhanh chóng và dễ dàng.

Hướng dẫn sử dụng hàm AVERAGE trong Excel

Hàm AVERAGE trong Microsoft Excel là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn tính giá trị trung bình của một loạt các số nhanh chóng và dễ dàng. Dưới đây là một hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng hàm AVERAGE trong Excel.

1. Các bước thực hiện

Bước 1: Mở Tệp Excel và Chọn Ô Kết Quả

Trước tiên, mở một tệp Excel hoặc tạo một bảng tính mới. Sau đó, chọn ô mà bạn muốn hiển thị kết quả giá trị trung bình.

Bước 2: Nhập Dãy Giá Trị

Sau khi bạn đã chọn ô kết quả, hãy nhập dãy các giá trị mà bạn muốn tính giá trị trung bình. Điều này có thể là một loạt các số nguyên hoặc các ô chứa các số bạn muốn tính trung bình.

Bước 3: Sử Dụng Hàm AVERAGE

Gõ ký tự "=" vào ô kết quả. Sau đó, nhập "AVERAGE" (hoặc "TRUNG BÌNH" nếu bạn sử dụng phiên bản Excel có giao diện ngôn ngữ tiếng Việt) và mở dấu ngoặc đôi "(".

Bước 4: Chọn Dãy Giá Trị

Dùng con trỏ chuột, chọn dãy các giá trị mà bạn muốn tính giá trị trung bình. Khi bạn chọn xong, hãy đóng dấu ngoặc đôi ")". Ví dụ, nếu bạn muốn tính giá trị trung bình của các giá trị từ ô A1 đến A5, công thức sẽ trông như "=AVERAGE(A1:A5)".

Bước 5: Hoàn Thành

Nhấn phím "Enter" trên bàn phím hoặc nhấn vào nút "OK" trên thanh công cụ hoặc thanh công cụ công thức (tùy thuộc vào phiên bản Excel bạn đang sử dụng).

Kết quả giá trị trung bình của dãy giá trị bạn đã chọn sẽ hiển thị trong ô bạn đã chọn ở Bước 1.

2. Lưu ý khi sử dụng hàm Average

  • Hàm AVERAGE chỉ hoạt động cho giá trị số. Nếu bạn thử tính giá trị trung bình của các ô chứa văn bản hoặc ngày tháng, Excel sẽ hiển thị lỗi.
  • Bạn có thể sử dụng phạm vi lớn hơn, ví dụ "=AVERAGE(A1:A100)", để tính giá trị trung bình của nhiều giá trị hơn.
  • Nếu bạn muốn thêm một giá trị mới vào dãy đã chọn, chỉ cần nhập giá trị đó vào ô thích hợp và kết quả giá trị trung bình sẽ tự động cập nhật.

Hàm AVERAGE trong Excel là một công cụ quan trọng giúp bạn tính giá trị trung bình một cách nhanh chóng và chính xác. Sử dụng các bước hướng dẫn trên, bạn có thể tính giá trị trung bình của dãy số một cách dễ dàng trong các bảng tính của mình.

Xem thêm về các hàm phổ biến khác trong Excel.


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
360
Bài viết liên quan
Làm việc với bảng trong PowerPoint
Bài viết này hướng dẫn bạn cách sử dụng bảng hiệu quả để tạo ra các bài thuyết trình chất lượng và ấn tượng.