Cách "kill port" trên Windows

Bài viết hướng dẫn cách "kill port" trên Windows bằng các lệnh Command Prompt, PowerShell và Task Manager.

Cách "kill port" trên Windows

I. Tại sao cần phải "kill port"?

Port là một kết nối đường truyền dữ liệu quan trọng trên hệ điều hành Windows.

Nó cho phép các ứng dụng và dịch vụ kết nối với nhau và với các máy tính khác trên mạng.

Đôi khi, bạn có thể cần phải "kill" (chấm dứt) một port cụ thể.

Điều này có thể do một số nguyên nhân, chẳng hạn như:

 • Ứng dụng hoặc dịch vụ đang sử dụng port bị lỗi hoặc bị nhiễm virus.
 • Bạn cần giải phóng port để sử dụng cho ứng dụng hoặc dịch vụ khác.
 • Bạn cần khắc phục sự cố kết nối mạng.

Việc "kill port" trên Windows có thể giúp bạn giải quyết một số vấn đề liên quan đến kết nối port và bảo đảm sự ổn định của hệ thống.

Cụ thể, nó có thể giúp bạn:

 • Khắc phục sự cố kết nối mạng.
 • Ngăn chặn ứng dụng hoặc dịch vụ bị lỗi hoặc bị nhiễm virus.
 • Giải phóng port để sử dụng cho ứng dụng hoặc dịch vụ khác.

II. Các cách thực hiện "kill port" trên Windows

Có ba cách chính để "kill port" trên Windows:

 • Sử dụng Command Prompt
 • Sử dụng PowerShell
 • Sử dụng Task Manager

Sử dụng Command Prompt

Để "kill port" bằng Command Prompt, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Mở Command Prompt với quyền quản trị.
 2. Sử dụng lệnh netstat để xem danh sách các port đang sử dụng.
 3. Sử dụng lệnh taskkill để kết thúc tiến trình đang sử dụng port cụ thể.

Ví dụ, để "kill port 80", bạn có thể sử dụng lệnh sau:

taskkill /f /pid <PID>

Trong đó, <PID> là ID tiến trình đang sử dụng port 80.

Bạn có thể tìm ID tiến trình bằng lệnh netstat như sau:

netstat -ano | findstr :80

Sử dụng PowerShell

Để "kill port" bằng PowerShell, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Mở PowerShell với quyền quản trị.
 2. Sử dụng cmdlet Get-NetTCPConnection để xem danh sách các kết nối TCP.
 3. Sử dụng cmdlet Stop-Process để chấm dứt tiến trình đang sử dụng port.

Ví dụ, để "kill port 80", bạn có thể sử dụng lệnh sau:

Stop-Process -ProcessId <PID>

Trong đó, <PID> là ID tiến trình đang sử dụng port 80.

Bạn có thể tìm ID tiến trình bằng lệnh Get-NetTCPConnection như sau:

Get-NetTCPConnection | where {$_.LocalPort -eq 80}

Sử dụng Task Manager

Để "kill port" bằng Task Manager, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Mở Task Manager bằng cách nhấn Ctrl + Shift + Esc.
 2. Chuyển đến tab "Details" để xem danh sách các tiến trình chi tiết.
 3. Tìm và kết thúc tiến trình sử dụng port cần "kill".

Ví dụ, để "kill port 80", bạn có thể tìm tiến trình có tên "Google Chrome" và kết thúc tiến trình đó.

III. Lưu ý khi "kill port" trên Windows

Khi "kill port" trên Windows, bạn cần lưu ý những điều sau:

 • Đảm bảo bạn có quyền quản trị khi thực hiện các thao tác "kill port".
 • Xác định rõ port cần "kill" để tránh tác động không mong muốn đến hệ thống.

IV. Tổng kết

"Kill port" trên Windows là một phương pháp quan trọng khi cần giải quyết vấn đề liên quan đến kết nối port và bảo đảm sự ổn định của hệ thống.

Tuy nhiên, bạn cần thực hiện các thao tác "kill port" một cách cẩn thận để tránh gây tổn thương cho hệ thống và dữ liệu.


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
220
Bài viết liên quan
Cách kiểm tra số chu kỳ và dung lượng pin MacBook
Hướng dẫn cách kiểm tra tình trạng pin MacBook của bạn, bao gồm số chu kỳ, dung lượng pin và giải pháp giúp cải thiện tuổi thọ của pin.