Chặn nội dung “không lành mạnh” trong Ubuntu bằng Terminal

Hướng dẫn cách sử dụng tường lửa ufw để chặn nội dung không phù hợp khỏi hệ thống Ubuntu của bạn bằng Terminal.

Chặn nội dung “không lành mạnh” trong Ubuntu bằng Terminal

I. Các bước thực hiện

Bước 1: Thêm danh sách đen các miền

Đầu tiên, bạn cần tạo một danh sách đen các miền chứa nội dung "không lành mạnh".

Bạn có thể tạo danh sách này theo cách thủ công hoặc sử dụng một công cụ như blocklister.

Để tạo danh sách đen thủ công, hãy mở một cửa sổ terminal và nhập lệnh sau:

nano /etc/ufw/blacklist.conf

Tệp blacklist.conf sẽ mở ra trong trình soạn thảo văn bản.

Thêm các miền bạn muốn chặn vào tệp này, mỗi miền trên một dòng riêng.

Để tạo danh sách đen bằng "blocklister", hãy mở một cửa sổ terminal và nhập lệnh sau:

blocklister -o /etc/ufw/blacklist.conf

Lệnh này sẽ tạo một danh sách đen chứa các miền bị chặn bởi các danh sách đen phổ biến, chẳng hạn như danh sách đen của OpenDNSMalwareDomainList.

Bước 2: Cấu hình tường lửa

Sau khi tạo danh sách đen, bạn cần cấu hình tường lửa để chặn các miền trong danh sách đó.

Để thực hiện việc này, hãy mở một cửa sổ terminal và nhập lệnh sau:

ufw deny from any to any port 80,443

Lệnh này sẽ chặn tất cả các lưu lượng truy cập HTTPHTTPS từ bất kỳ nguồn nào.

Để chỉ chặn lưu lượng truy cập từ các địa chỉ IP cụ thể, hãy sử dụng lệnh sau:

ufw deny from <ip_address> to any port 80,443

Ví dụ: để chặn lưu lượng truy cập từ địa chỉ IP 192.168.1.100, hãy nhập lệnh sau:

ufw deny from 192.168.1.100 to any port 80,443

Bước 3: Tải lại tường lửa

Cuối cùng, bạn cần tải lại tường lửa để áp dụng các thay đổi.

Để thực hiện việc này, hãy nhập lệnh sau:

ufw reload

Sau khi thực hiện các bước này, tất cả lưu lượng truy cập từ các miền trong danh sách đen sẽ bị chặn.

II. Lưu ý quan trọng

  • Bạn có thể sử dụng lệnh ufw status để kiểm tra trạng thái của tường lửa.

  • Bạn có thể sử dụng lệnh ufw allow from <ip_address> to any port 80,443 để cho phép lưu lượng truy cập từ một địa chỉ IP cụ thể.

Tham khảo thêm:


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
446
Bài viết liên quan
Cách mở PowerShell ở thư mục hiện tại trong Windows
Thêm tùy chọn Open PowerShell Here vào menu ngữ cảnh trên Windows cho phép bạn mở thư mục hiện tại trong cửa sổ PowerShell.