Hướng dẫn sử dụng hàm AVERAGEIF và AVERAGEIFS trong Excel

Hàm AVERAGEIF và AVERAGEIFS là hai công cụ quan trọng giúp bạn tính giá trị trung bình của các số thỏa mãn điều kiện cụ thể.

Hướng dẫn sử dụng hàm AVERAGEIF và AVERAGEIFS trong Excel

I. Hàm AVERAGEIF

 • Hàm AVERAGEIF được sử dụng để tính giá trị trung bình của các số trong một phạm vi dựa trên một điều kiện cụ thể.

 • Công thức chung cho hàm AVERAGEIF là:

=AVERAGEIF(phạm_vi_điều_kiện, điều_kiện, phạm_vi_tính_trung_bình)
 • phạm_vi_điều_kiện: Phạm vi mà bạn muốn áp dụng điều kiện.

 • điều_kiện: Điều kiện mà giá trị phải thỏa mãn để tính giá trị trung bình.

 • phạm_vi_tính_trung_bình: Phạm vi các giá trị mà bạn muốn tính giá trị trung bình.

II. Hàm AVERAGEIFS

 • Hàm AVERAGEIFS cũng được sử dụng để tính giá trị trung bình của các số trong một phạm vi dựa trên một hoặc nhiều điều kiện cụ thể.

 • Công thức chung cho hàm AVERAGEIFS là:

=AVERAGEIFS(phạm_vi_tính_trung_bình, phạm_vi_điều_kiện1, điều_kiện1, phạm_vi_điều_kiện2, điều_kiện2, ...)
 • phạm_vi_tính_trung_bình: Phạm vi các giá trị mà bạn muốn tính giá trị trung bình.

 • phạm_vi_điều_kiện1, phạm_vi_điều_kiện2, ...: Các phạm vi mà bạn muốn áp dụng điều kiện.

 • điều_kiện1, điều_kiện2, ...: Các điều kiện mà giá trị phải thỏa mãn để tính giá trị trung bình.

III. Sử dụng hàm AVERAGEIF và AVERAGEIFS

1 Hàm AVERAGEIF

 • Ví dụ 1: Tính giá trị trung bình của các sản phẩm có giá trị lớn hơn 100.

 • Công thức:

=AVERAGEIF(A2:A10, ">100", B2:B10)
 • Trong ví dụ này, chúng ta áp dụng điều kiện ">100" cho phạm vi A2:A10 (giá trị) và tính giá trị trung bình của các giá trị tương ứng trong phạm vi B2:B10 (số lượng sản phẩm).

2 Hàm AVERAGEIFS

 • Ví dụ 2: Tính giá trị trung bình của các sản phẩm có giá trị lớn hơn 100 và nằm trong tháng 5.

 • Công thức:

=AVERAGEIFS(B2:B10, A2:A10, ">100", C2:C10, "Tháng 5")
 • Trong ví dụ này, chúng ta tính giá trị trung bình của các sản phẩm trong phạm vi B2:B10 dựa trên hai điều kiện: giá trị trong phạm vi A2:A10 phải lớn hơn 100 và giá trị trong phạm vi C2:C10 phải là "Tháng 5".

IV. Sử dụng hàm AVERAGEIF và AVERAGEIFS trong công việc thực tế

 • Tính toán giá trị trung bình của dữ liệu dựa trên một hoặc nhiều tiêu chí cụ thể.

 • Xây dựng các báo cáo và biểu đồ thống kê dựa trên dữ liệu điều kiện.

 • Theo dõi và đánh giá dữ liệu dựa trên một tập hợp các điều kiện.

V. Lưu ý khi sử dụng hàm AVERAGEIF và AVERAGEIFS

 • Chắc chắn rằng bạn đã xác định rõ điều kiện và phạm vi đúng cách.

 • Kiểm tra lại dữ liệu để đảm bảo rằng nó phù hợp với điều kiện bạn đặt.

Hàm AVERAGEIFAVERAGEIFS là công cụ mạnh mẽ giúp bạn thực hiện tính toán dựa trên điều kiện trong Excel và giúp nâng cao khả năng xử lý dữ liệu của bạn.

Tham khảo thêm: Hàm Excel: Công cụ mạnh mẽ cho xử lý dữ liệu


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
822
Bài viết liên quan
Cách đánh số trang trong Word chuẩn nhất
Hướng dẫn bạn cách đánh số trang trong Word 2010, 2013, 2016. Bạn sẽ biết cách đánh số trang cho toàn bộ văn bản hoặc cho một đoạn văn bản cụ thể.