Các bài viết được gắn thẻ #Linux

Linux là một hệ điều hành mạnh mẽ và linh hoạt, với nhiều tính năng và lợi ích. Tìm hiểu thêm về Linux trong danh sách bài viết của chúng tôi.


KVRT: Công cụ quét virus miễn phí và hiệu quả cho Linux

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-07 Jun 2024
Kaspersky đã tung ra KVRT (Kaspersky Virus Removal Tool), một công cụ quét phần mềm độc hại miễn phí dành cho hệ điều hành Linux.
Linux
43

Cách ngăn chặn USB lây nhiễm virus vào máy tính

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-11 Jan 2024
Hướng dẫn bạn cách ngăn chặn USB lây nhiễm virus vào máy tính trên các hệ điều hành phổ biến như Windows, macOS và Linux.

Cách khắc phục Linux khởi động chậm

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-08 Jan 2024
Hướng dẫn chi tiết cách khắc phục sự cố Linux khởi động chậm, bao gồm các nguyên nhân và cách khắc phục.

Chặn nội dung “không lành mạnh” trong Ubuntu bằng Terminal

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-08 Jan 2024
Hướng dẫn cách sử dụng tường lửa ufw để chặn nội dung không phù hợp khỏi hệ thống Ubuntu của bạn bằng Terminal.

Cách sửa lỗi "E: Unable to locate package" trên Ubuntu

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-08 Jan 2024
Lỗi "E: Unable to locate package" là một lỗi thường gặp khi bạn cố gắng cài đặt hoặc cập nhật một gói phần mềm trên Ubuntu.

Cách khắc phục lỗi "GRUB rescue" khi khởi động máy tính Ubuntu

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-08 Jan 2024
Lỗi "GRUB rescue" là một lỗi phổ biến xảy ra khi bộ tải khởi động GRUB không thể tìm thấy phân vùng khởi động hoặc không thể tải hệ điều hành.

Tổng hợp các câu lệnh Linux cơ bản

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-08 Jan 2024
Hướng dẫn sử dụng các câu lệnh Linux cơ bản, bao gồm thao tác với thư mục, file, hệ thống, tìm kiếm, xử lý văn bản, xử lý tập tin nhị phân và lập trình.

Cách khắc phục lỗi "No bootable device found" trên Ubuntu

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-05 Jan 2024
Lỗi "No bootable device found" khi khởi động máy tính Linux Ubuntu có nghĩa là máy tính của bạn không thể tìm thấy ổ đĩa khởi động.

Cách sửa lỗi "Failed to start /dev/sda1" trên Ubuntu

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-05 Jan 2024
Lỗi "Failed to start /dev/sda1" khi khởi động máy tính Linux Ubuntu có nghĩa là ổ cứng của bạn có thể bị hỏng.

Cách khắc phục máy tính Linux Ubuntu không khởi động

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-05 Jan 2024
Hướng dẫn khắc phục sự cố khởi động máy tính Linux Ubuntu, bao gồm các lỗi phổ biến và cách khắc phục.